BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Thanh tra, kiểm tra

Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Quảng Trị

Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Quảng Trị

10/06/2024 13:25 - Lượt xem: 189

Sáng ngày 10/6/2024, tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị, Thanh tra Bộ Nội vụ công bố việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; tổ chức bộ máy hành chính tại tỉnh Quảng Trị. Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì buổi công bố.

Công bố quyết định thanh tra tại Bộ Thông tin và Truyền thông

Công bố quyết định thanh tra tại Bộ Thông tin và Truyền thông

27/04/2024 15:56 - Lượt xem: 491

Sáng ngày 26/4/2024, tại Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT), Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại Bộ TT&TT giai đoạn từ ngày 01/7/2020 đến ngày 28/02/2024. Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ chủ trì buổi công bố.

Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Thái Nguyên

Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Thái Nguyên

25/03/2024 23:10 - Lượt xem: 861

Ngày 25/3/2024, tại trụ sở UBND tỉnh Thái Nguyên, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức… tại tỉnh Thái Nguyên. Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chủ trì buổi công bố.

Công bố quyết định thanh tra tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Công bố quyết định thanh tra tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

30/01/2024 15:09 - Lượt xem: 1044

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ, sáng ngày 29/01/2024, Thanh tra Bộ Nội vụ đã tiến hành công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban). Bà Chu Thị Hồng Tâm, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra chủ trì buổi làm việc.

Thông báo thanh tra tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo thanh tra tại Đại học Quốc gia Hà Nội

06/11/2023 08:47 - Lượt xem: 914

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 18/11/2022, ngày 07/6/2023, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 339/QĐTTBNV thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; nghỉ hưu tại Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/4/2023.

Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Cao Bằng

Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Cao Bằng

02/10/2023 16:31 - Lượt xem: 1614

Sáng ngày 02/10, tại UBND tỉnh Cao Bằng, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Cao Bằng, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/7/2023. Ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra và ông Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đồng chủ trì buổi công bố.

Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Sóc Trăng

Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Sóc Trăng

27/09/2023 08:59 - Lượt xem: 1832

Ngày 25/9, tại UBND tỉnh Sóc Trăng, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/8/2023. Ông Nguyễn Xuân Đạt, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra chủ trì buổi công bố.

Công bố quyết định thanh tra tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Công bố quyết định thanh tra tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

18/09/2023 15:48 - Lượt xem: 0

Sáng ngày 18/9/2023, tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm viên chức quản lý, nghỉ hưu đối với viên chức tại ĐHQG-HCM giai đoạn từ ngày 01/7/2020 đến ngày 31/7/2023. Bà Chu Thị Hồng Tâm, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra và ông Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG-HCM đồng chủ trì buổi làm việc.

Công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Bạc Liêu

Công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Bạc Liêu

14/08/2023 10:50 - Lượt xem: 2327

Sáng ngày 14/8, tại UBND tỉnh Bạc Liêu, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức tại tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/5/2023. Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ chủ trì buổi công bố.

Công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Bình Thuận

Công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Bình Thuận

04/08/2023 08:57 - Lượt xem: 2512

Chiều ngày 03/8, tại UBND tỉnh Bình Thuận, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý… tại tỉnh Bình Thuận, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2023. Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ chủ trì buổi công bố.

Tìm kiếm