BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Báo cáo số 4088/BC-BNV ngày 15/07/2024 của Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 4087/TB-BNV ngày 15/7/2024 của Bộ Nội vụ kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 3954/TB-HĐTC ngày 09/7/2024 của Hội đồng sát hạch, tuyển chọn về việc triệu tập công chức, viên chức tham dự tổ chức sát hạch, tuyển chọn cán bộ Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ.." năm 2024. - Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSNCL của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính - xã hội và hội - Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc - Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng III đối với VCHC, VCVT, VCLT; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Công bố quyết định thanh tra tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

30/01/2024 15:09

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ, sáng ngày 29/01/2024, Thanh tra Bộ Nội vụ đã tiến hành công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban). Bà Chu Thị Hồng Tâm, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi công bố có các thành viên Đoàn thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ; ông Đỗ Hữu Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ và các công chức có liên quan của Ủy ban.

Ông Phạm Quốc Hưng công bố quyết định thanh tra

Thay mặt Đoàn thanh tra, ông Phạm Quốc Hưng, Trưởng phòng Phòng Thanh tra Nội vụ khối Bộ, ngành Trung ương - Thanh tra Bộ Nội vụ, Phó Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 26/QĐ-TTBNV ngày 18/01/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ. Quyết định nêu rõ thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra; thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2021 đến 15/12/2023, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ thanh tra. Đồng thời, phổ biến trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra; các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Ủy ban và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bà Chu Thị Hồng Tâm phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố, bà Chu Thị Hồng Tâm, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra đã chỉ đạo hoạt động của Đoàn thanh tra, phổ biến mục đích, yêu cầu, sự cần thiết trong hoạt động của Thanh tra Bộ Nội vụ, phương pháp làm việc và thống nhất lịch làm việc tại Ủy ban.

Bà Chu Thị Hồng Tâm đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để Đoàn thanh tra hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra; đồng thời, yêu cầu các thành viên Đoàn thanh tra làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, đúng pháp luật, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình làm việc.

Ông Đỗ Đức Huy phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố, ông Đỗ Hữu Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thống nhất với chương trình, kế hoạch của Đoàn thanh tra và phân công Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối, có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, phối hợp chặt chẽ để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Quang cảnh buổi công bố

 

Thu Trang – Xuân Trường
Tìm kiếm