BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Báo cáo số 4088/BC-BNV ngày 15/07/2024 của Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 4087/TB-BNV ngày 15/7/2024 của Bộ Nội vụ kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 3954/TB-HĐTC ngày 09/7/2024 của Hội đồng sát hạch, tuyển chọn về việc triệu tập công chức, viên chức tham dự tổ chức sát hạch, tuyển chọn cán bộ Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ.." năm 2024. - Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSNCL của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính - xã hội và hội - Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc - Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng III đối với VCHC, VCVT, VCLT; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Thái Nguyên

25/03/2024 23:10

Ngày 25/3/2024, tại trụ sở UBND tỉnh Thái Nguyên, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức… tại tỉnh Thái Nguyên. Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chủ trì buổi công bố.

Tham dự buổi công bố có các thành viên Đoàn thanh tra; ông Nguyễn Thành Minh, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ mục đích, yêu cầu và sự cần thiết của hoạt động thanh tra về công tác tổ chức cán bộ; nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt; đồng thời, chỉ đạo, quán triệt hoạt động của Đoàn thanh tra, yêu cầu các thành viên nghiêm túc thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy công bố quyết định thanh tra

Thay mặt Đoàn thanh tra, ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 116/QĐ-TTBNV ngày 13/3/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức; đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức; những việc công chức không được làm; quy tắc nghề nghiệp của công chức; tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức tại tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến ngày 29/02/2024;

Ông Trần Ngọc Huy cũng thống nhất lịch làm việc và đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên, các cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra.

Quang cảnh buổi công bố 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Nguyễn Thành Minh, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày tóm tắt báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung thanh tra, giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến ngày 29/02/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố, ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ, tiếp thu các ý kiến của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và Trưởng đoàn thanh tra; đồng thời, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra theo lịch làm việc.

Ông Trịnh Việt Hùng giao Sở Nội vụ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu và phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong quá trình làm việc.

Thu Trang - Tiến Đức
Tìm kiếm