BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Báo cáo số 4088/BC-BNV ngày 15/07/2024 của Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 4087/TB-BNV ngày 15/7/2024 của Bộ Nội vụ kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 3954/TB-HĐTC ngày 09/7/2024 của Hội đồng sát hạch, tuyển chọn về việc triệu tập công chức, viên chức tham dự tổ chức sát hạch, tuyển chọn cán bộ Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ.." năm 2024. - Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSNCL của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính - xã hội và hội - Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc - Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng III đối với VCHC, VCVT, VCLT; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Công bố quyết định thanh tra tại Bộ Thông tin và Truyền thông

27/04/2024 15:56

Sáng ngày 26/4/2024, tại Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT), Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại Bộ TT&TT giai đoạn từ ngày 01/7/2020 đến ngày 28/02/2024. Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ chủ trì buổi công bố.

Tham dự buổi công bố có các thành viên Đoàn thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ, ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ TT&TT; đại diện lãnh đạo một số đơn vị và các cá nhân có liên quan thuộc Bộ TT&TT.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ đã chỉ đạo, quán triệt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của Đoàn thanh tra; phổ biến mục đích hoạt động thanh tra; yêu cầu các thành viên Đoàn thanh tra làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, đúng pháp luật, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình làm việc. Đề nghị Bộ TT&TT chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để Đoàn thanh tra hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra.

Đoàn thanh tra theo Quyết định số 177/QĐ-TTBNV

Thay mặt Đoàn thanh tra, bà Chu Thị Hồng Tâm, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 177/QĐ-TTBNV ngày 16/4/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ về việc tiến hành thanh tra tại Bộ TT&TT theo Kế hoạch thanh tra năm 2024; phổ biến trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra; các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Bộ TT&TT và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan; phổ biến phương thức làm việc, thống nhất lịch thanh tra tại các cơ quan, đơn vị.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố, ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ TT&TT thống nhất với chương trình, thời gian, phương pháp và nội dung làm việc do Trưởng đoàn thanh tra nêu; yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và bố trí nhân sự làm việc với Đoàn thanh tra theo lịch đã thống nhất.

Quang cảnh buổi công bố

Ông Phạm Đức Long giao Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung theo yêu cầu và phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong quá trình làm việc.

Thu Trang - Thục Oanh
Tìm kiếm