BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Thanh tra, kiểm tra

Công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Hà Nam

Công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Hà Nam

22/02/2023 07:01 - Lượt xem: 3112

Ngày 20/02, tại UBND tỉnh Hà Nam, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về về tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, nâng ngạch công chức tại tỉnh Hà Nam.
Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ chủ trì buổi công bố Quyết định. 

Thông báo Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Thông báo Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

12/01/2023 16:42 - Lượt xem: 4408

Sáng ngày 09/01, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Nội vụ.

Công bố Kết luận thanh tra tại UBND thành phố Đà Nẵng

Công bố Kết luận thanh tra tại UBND thành phố Đà Nẵng

10/01/2023 12:48 - Lượt xem: 3949

Chiều ngày 09/01, tại UBND thành phố Đà Nẵng, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý… tại UBND thành phố Đà Nẵng.

Thông báo việc thanh tra tại UBND tỉnh Đồng Tháp

Thông báo việc thanh tra tại UBND tỉnh Đồng Tháp

28/12/2022 08:30 - Lượt xem: 3402

Ngày 26/12, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 541/TB-TTBNV về việc thanh tra tại UBND tỉnh Đồng Tháp.

Thông báo việc thanh tra tại Bộ Giao thông vận tải

Thông báo việc thanh tra tại Bộ Giao thông vận tải

28/12/2022 08:29 - Lượt xem: 2538

Ngày 27/12, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 544/TB-TTBNV về việc thanh tra tại Bộ Giao thông vận tải.

Công bố Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Đồng Tháp

Công bố Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Đồng Tháp

26/12/2022 13:12 - Lượt xem: 3654

Ngày 23/12, tại UBND tỉnh Đồng Tháp, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý… tại UBND tỉnh Đồng Tháp.

Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ

Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ

23/12/2022 15:44 - Lượt xem: 4573

Ngày 18/11, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Quyết định số 909/QĐ-BNV phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ.

Thông báo Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế

Thông báo Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế

16/12/2022 16:45 - Lượt xem: 3597

Sáng ngày 23/11/2022, tại trụ sở Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Nội vụ.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra.

Thông báo Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Hà Giang

Thông báo Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Hà Giang

28/11/2022 16:36 - Lượt xem: 4134

Chiều ngày 23/11/2022, tại trụ sở UBND tỉnh Hà Giang, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Hà Giang theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra.

Công bố Quyết định thanh tra tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Công bố Quyết định thanh tra tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

19/11/2022 07:11 - Lượt xem: 3794

Sáng ngày 18/11, tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.
Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ chủ trì buổi công bố.

Tìm kiếm