BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Thanh tra, kiểm tra

Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ

Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ

23/12/2022 15:44 - Lượt xem: 3635

Ngày 18/11, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Quyết định số 909/QĐ-BNV phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ.

Thông báo Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế

Thông báo Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế

16/12/2022 16:45 - Lượt xem: 3208

Sáng ngày 23/11/2022, tại trụ sở Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Nội vụ.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra.

Thông báo Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Hà Giang

Thông báo Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Hà Giang

28/11/2022 16:36 - Lượt xem: 3836

Chiều ngày 23/11/2022, tại trụ sở UBND tỉnh Hà Giang, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Hà Giang theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra.

Công bố Quyết định thanh tra tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Công bố Quyết định thanh tra tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

19/11/2022 07:11 - Lượt xem: 3545

Sáng ngày 18/11, tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.
Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ chủ trì buổi công bố.

Công bố Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Quảng Nam

Công bố Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Quảng Nam

03/11/2022 15:28 - Lượt xem: 5362

Sáng ngày 01/11, tại UBND tỉnh Quảng Nam, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức… tại UBND tỉnh Quảng Nam.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chủ trì buổi công bố Kết luận. 

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại tỉnh Khánh Hòa

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại tỉnh Khánh Hòa

08/10/2022 07:40 - Lượt xem: 4545

Từ ngày 5/10 - 7/10, Đoàn Kiểm tra của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại tỉnh Khánh Hòa.

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với Đài Tiếng nói Việt Nam

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với Đài Tiếng nói Việt Nam

26/09/2022 15:54 - Lượt xem: 4286

Sáng 26/9, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN). Các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Đài TNVN; Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương chủ trì buổi công bố.

Tìm kiếm