BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Báo cáo số 4088/BC-BNV ngày 15/07/2024 của Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 4087/TB-BNV ngày 15/7/2024 của Bộ Nội vụ kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 3954/TB-HĐTC ngày 09/7/2024 của Hội đồng sát hạch, tuyển chọn về việc triệu tập công chức, viên chức tham dự tổ chức sát hạch, tuyển chọn cán bộ Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ.." năm 2024. - Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSNCL của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính - xã hội và hội - Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc - Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng III đối với VCHC, VCVT, VCLT; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Thanh tra, kiểm tra

Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Long An

Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Long An

09/07/2024 15:12 - Lượt xem: 291

Sáng ngày 09/7/2024, tại trụ sở UBND tỉnh Long An, Thanh tra Bộ Nội vụ công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức; đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức, những việc công chức không được làm, quy tắc nghề nghiệp của công chức; công tác bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý… tại tỉnh Long An, giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/4/2024. Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An chủ trì buổi công bố.

Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Quảng Trị

Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Quảng Trị

10/06/2024 13:25 - Lượt xem: 448

Sáng ngày 10/6/2024, tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị, Thanh tra Bộ Nội vụ công bố việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; tổ chức bộ máy hành chính tại tỉnh Quảng Trị. Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì buổi công bố.

Công bố quyết định thanh tra tại Bộ Thông tin và Truyền thông

Công bố quyết định thanh tra tại Bộ Thông tin và Truyền thông

27/04/2024 15:56 - Lượt xem: 694

Sáng ngày 26/4/2024, tại Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT), Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại Bộ TT&TT giai đoạn từ ngày 01/7/2020 đến ngày 28/02/2024. Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ chủ trì buổi công bố.

Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Thái Nguyên

Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Thái Nguyên

25/03/2024 23:10 - Lượt xem: 1108

Ngày 25/3/2024, tại trụ sở UBND tỉnh Thái Nguyên, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức… tại tỉnh Thái Nguyên. Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chủ trì buổi công bố.

Công bố quyết định thanh tra tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Công bố quyết định thanh tra tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

30/01/2024 15:09 - Lượt xem: 1452

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ, sáng ngày 29/01/2024, Thanh tra Bộ Nội vụ đã tiến hành công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban). Bà Chu Thị Hồng Tâm, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra chủ trì buổi làm việc.

Thông báo thanh tra tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo thanh tra tại Đại học Quốc gia Hà Nội

06/11/2023 08:47 - Lượt xem: 979

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 18/11/2022, ngày 07/6/2023, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 339/QĐTTBNV thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; nghỉ hưu tại Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/4/2023.

Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Cao Bằng

Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Cao Bằng

02/10/2023 16:31 - Lượt xem: 1772

Sáng ngày 02/10, tại UBND tỉnh Cao Bằng, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Cao Bằng, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/7/2023. Ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra và ông Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đồng chủ trì buổi công bố.

Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Sóc Trăng

Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Sóc Trăng

27/09/2023 08:59 - Lượt xem: 1940

Ngày 25/9, tại UBND tỉnh Sóc Trăng, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/8/2023. Ông Nguyễn Xuân Đạt, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra chủ trì buổi công bố.

Công bố quyết định thanh tra tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Công bố quyết định thanh tra tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

18/09/2023 15:48 - Lượt xem: 0

Sáng ngày 18/9/2023, tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm viên chức quản lý, nghỉ hưu đối với viên chức tại ĐHQG-HCM giai đoạn từ ngày 01/7/2020 đến ngày 31/7/2023. Bà Chu Thị Hồng Tâm, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra và ông Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG-HCM đồng chủ trì buổi làm việc.

Công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Bạc Liêu

Công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Bạc Liêu

14/08/2023 10:50 - Lượt xem: 2440

Sáng ngày 14/8, tại UBND tỉnh Bạc Liêu, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức tại tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/5/2023. Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ chủ trì buổi công bố.

Tìm kiếm