BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Quyết định số 69/2024/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024 - Quyết định số 68/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ - Quyết định số 1099/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng - Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ về lĩnh vực Chính quyền địa phương - Quyết định số 1098/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố TTHC quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức - Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Nội vụ
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Thanh tra, kiểm tra

Công bố quyết định thanh tra tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Công bố quyết định thanh tra tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

30/01/2024 15:09 - Lượt xem: 347

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ, sáng ngày 29/01/2024, Thanh tra Bộ Nội vụ đã tiến hành công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban). Bà Chu Thị Hồng Tâm, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra chủ trì buổi làm việc.

Thông báo thanh tra tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo thanh tra tại Đại học Quốc gia Hà Nội

06/11/2023 08:47 - Lượt xem: 540

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 18/11/2022, ngày 07/6/2023, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 339/QĐTTBNV thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; nghỉ hưu tại Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/4/2023.

Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Cao Bằng

Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Cao Bằng

02/10/2023 16:31 - Lượt xem: 1188

Sáng ngày 02/10, tại UBND tỉnh Cao Bằng, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Cao Bằng, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/7/2023. Ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra và ông Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đồng chủ trì buổi công bố.

Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Sóc Trăng

Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Sóc Trăng

27/09/2023 08:59 - Lượt xem: 1383

Ngày 25/9, tại UBND tỉnh Sóc Trăng, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/8/2023. Ông Nguyễn Xuân Đạt, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra chủ trì buổi công bố.

Công bố quyết định thanh tra tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Công bố quyết định thanh tra tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

18/09/2023 15:48 - Lượt xem: 0

Sáng ngày 18/9/2023, tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm viên chức quản lý, nghỉ hưu đối với viên chức tại ĐHQG-HCM giai đoạn từ ngày 01/7/2020 đến ngày 31/7/2023. Bà Chu Thị Hồng Tâm, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra và ông Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG-HCM đồng chủ trì buổi làm việc.

Công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Bạc Liêu

Công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Bạc Liêu

14/08/2023 10:50 - Lượt xem: 1807

Sáng ngày 14/8, tại UBND tỉnh Bạc Liêu, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức tại tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/5/2023. Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ chủ trì buổi công bố.

Công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Bình Thuận

Công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Bình Thuận

04/08/2023 08:57 - Lượt xem: 2026

Chiều ngày 03/8, tại UBND tỉnh Bình Thuận, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý… tại tỉnh Bình Thuận, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2023. Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ chủ trì buổi công bố.

Công bố Kết luận thanh tra tại tỉnh Lai Châu

Công bố Kết luận thanh tra tại tỉnh Lai Châu

03/08/2023 16:09 - Lượt xem: 1028

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 theo Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 18/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội Bộ Nội vụ, ngày 06/3/2023, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 140/QĐ-TTBNV thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; công tác văn thư, lưu trữ tại tỉnh Lai Châu, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022.

Công bố Kết luận thanh tra tại tỉnh Bình Phước

Công bố Kết luận thanh tra tại tỉnh Bình Phước

02/08/2023 16:28 - Lượt xem: 1073

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 18/11/2022, ngày 24/3/2023 Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 191/QĐ-TTBNV thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức tại tỉnh Bình Phước, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 01/3/2023.

Công bố kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Công bố kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

28/07/2023 14:38 - Lượt xem: 644

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 18/11/2022 ngày 17/02/2023 Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 79/QĐ-BNV về việc tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức tại Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022.

Tìm kiếm