• Thông tư 2/2021/TT-BNV
  Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
 • Thông tư 3/VBHN-BNV
  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
 • Thông tư 3/VBHN-BNV
  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
  • Trợ cấp lần đầu khi công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

   Tôi được tuyển dụng cán bộ của một xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn từ ngày 01/6/2019. Theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ, thời gian công tác từ đủ 5 năm đối với nam thì mới được hưởng 10 tháng lương cơ sở. Hiện nay Nghị định số 116/2010/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 10/8/2019 của Chính phủ. Xin hỏi, tôi có được hưởng 10 tháng lương cơ sở theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP hay không? (Tôi là người cư trú tại địa phương nơi tuyển dụng) Mong được giải đáp! Xem chi tiết

  • Chế độ đo dư

   Tôi công tác 9 năm công an xã tân tiến, đầm dơi, cà mau. Đó thực hiện chính qui công an xã nên đã miễn nhiệm tôi đến nay gần 2 năm nhưng tôi chưa hưởng chế độ hỏi tôi có được hưởng không và nến có theo văn bản nào, lý do tôi 2 năm không nhận được, hiện nay cuộc sống tôi đang rất khó khăn. Khi tôi miễn nhiệm chức vụ phó công an xã. Xem chi tiết

  • CHI TRẢ LƯƠNG, BẬC LƯƠNG

   Kính chào bộ nội vụ. Tôi muốn hỏi vào ngày 1/4/2012 tôi nhận qđ làm gv hợp đồng tại trường phổ thông dân tộc nội trú huyện cư kuin. với hệ số lương 2,34 bậc 1/9 đến tháng 5/2014 sở giáo dục đắk lắk có cv tuyển dụng vị trí việc làm phải là ng dân tộc tại chỗ là ê đê hoặc gia rai. do đó tôi bị thôi việc. Tới 11/8/2014 (tức là sau đó 3 tháng) tôi nhận qđ về công tác tại trường THCS Đinh Bộ Lĩnh - Cư Kuin - Đắk Lắk. phòng nội vụ huyên Cư kuin xếp thời gian tập sự và coi như tôi mới tuyển dụng tới tháng 8/2018 tôi mới được nâng lương bậc 2/9. trong thời gian công tác tại 2 đơn vị tôi đều đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. và chưa nhận trợ cấp khi nghỉ ở trường đầu tiên. Vậy tôi xin hỏi phòng nội vụ xếp lương cho tôi như vậy đã đúng chưa hay tôi được cộng dồn thời gian công tác ở đơn vị cũ. vậy có phải đúng ra tháng 8/2016 tôi phải được nâng lương lên bậc 2/9 rồi đúng không ạ. Kính mong nhận đuọce câu trả lời sớm của bộ Xem chi tiết