• Nguồn kinh phí khen thưởng

   Kính gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, tôi có một câu hỏi cần Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn rõ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tặng danh hiệu "Lao động Tiên tiến", "Chiến sĩ thi đua cơ sở" cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các phòng, ban, ngành huyện và tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" cho cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn thì kinh phí khen thưởng sử dụng từ hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có đối tượng khen thưởng hay từ kinh phí khen thưởng của Ban thi đua khen thưởng huyện ? Rất mong được phúc đáp, xin trân thành cảm ơn. Xem chi tiết

  • Thẩm quyền giải quyết

   Kính thưa Quý cơ quan! Tôi xin hỏi quý cơ quan liên quan đến thẩm quyền giải quyết vụ việc ở đơn vị chúng tôi như sau: - Trước đây, thành phố Huế chỉ có 27 phường sau ngày 01/7/2021, thành phố Huế được mở rộng về địa giới hành chính, trong đó có nhiều xã phường của các huyện, thị xã được sáp nhập vào thành phố Huế. Tuy nhiên, rất nhiều vụ việc liên quan đến các huyện, thị xã trước đây đã giải quyết. Cụ thể công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất của một dự án mà UBND huyện Phú Vang đã giải quyết xong, đã chi trả hoàn toàn về bồi thường, hỗ trợ rồi, cũng không còn đơn thư kiến nghị, khiếu nại gì liên quan. Tuy nhiên, sau khi UBND Tỉnh điều chỉnh quy hoạch vùng đất của dự án đó sang quy hoạch mới kêu gọi đầu tư thì phải xác định được giá đất bồi thường của khu đất đề tính tiền thuê đất. Trong khi UBND huyện Phú Vang không xác định được giá đất bồi thường của khu đất (nay khu đất đó thuộc địa giới hành chính của thành phố Huế) thì UBND Tỉnh lại giao UBND Thành phố Huế xử lý. Một dự án đã được UBND huyện Phú Vang bồi thường, hỗ trợ cách đây 16 năm thì nay lại giao UBND thành phố Huế rà soát lại hồ sơ cũ để xác định giá đất. Vậy xin hỏi quý cơ quan thẩm quyền rà soát vụ việc trước đây thuộc địa giới hành chính của UBND huyện Phú Vang là đơn vị nào? Rất mong Quý cơ quan hồi đáp! Chân thành cảm ơn! Xem chi tiết

  • Nâng lương trước hạn

   Trường hợp tôi: năm 2019, được nâng lương trước hạn ngạch chuyên viên 5/9, hệ số 3,66 thời điểm nâng lương là tháng 7/2019 Đến năm 2020 tôi thi nâng ngạch công chức và được xếp vào bậc 1/8, ngạch chuyên viên chính, thời điểm nâng lương lần sau là 1/2020 Năm 2022 tôi được UBND tỉnh khen tặng bằng khen và cơ quan đề nghị nâng lương trước hạn Tuy nhiên: Căn cứ Thông tư 03 Số: 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 về sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với CBCCVC và người lao động 6. Sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 3 như sau: “d) Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.” Do đó, trường hợp tôi đã được nâng lương trước hạn 2019, nâng ngạch được bổ nhiệm và xếp lương năm 2020, đến nay tôi có được nâng bậc lương trước hạn theo quy định trên không? Xem chi tiết