• Về Thi đua khen thưởng

   Đối với cán bộ, công chức thuộc Khối Đảng thì thẩm quyền ai là người công nhận Lao động tiên tiến Xem chi tiết

  • Thi nâng ngạch công chức

   Tôi được tuyển dụng và bổ nhiệm ngạch vào ngạch kế toán viên trung cấp (bảng lương trung cấp) từ năm 2012 đến 31/7/2022. Đến ngày 01/8/2022 tôi được chuyển xếp lương từ ngạch kế toán viên trung cấp cũ (bảng lương trung cấp) sang ngạch kế toán viên trung cấp mới (bảng lương cao đẳng). Thời hạn nộp hồ sơ thi nâng ngạch là 01/3/2023. Xin hỏi trường hợp của tôi có được xác định là đủ 12 tháng giữ ngạch kế toán viên trung cấp để đủ điều kiện dự thi nâng ngạch kế toán viên theo Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 3/6/2022 của Bộ Tài chính không? ( Đối với công chức dự thi nâng ngạch kế toán viên thì ngoài các tiêu chuẩn quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này phải đang giữ ngạch kế toán viên trung cấp và có thời gian giữ ngạch kế toán viên trung cấp hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó phải có tối thiểu đủ 01 năm (12 tháng) liên tục giữ ngạch kế toán viên trung cấp tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.) Xem chi tiết

  • Phụ cấp ưu dãi theo nghề

   Kính gửi Bộ Nội vụ! Khoản 2 Điều 49 Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định “Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng nguyên lương và phụ cấp…”. Tuy nhiên điểm b khoản 1 mục I Thông tư liên tịch số 64/2006/ TTLT-BNN-BNV-BTC ngày 25/8/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT- Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành Kiểm lâm, Bảo vệ thực vật, Thú y và Kiểm soát đê điều quy định công chức, viên chức chuyên ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều không được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề trong thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không trực tiếp làm công tác chuyên môn trên 3 tháng. Như vậy, công chức kiểm lâm được cử tham gia bồi dưỡng với thời gian tập trung 06 tháng thì có được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề hay không? Rất mong nhận được sự quan tâm, phản hồi của quý cơ quan! Xem chi tiết