• Thông tư 3/VBHN-BNV
  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
 • Thông tư 3/VBHN-BNV
  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
 • Nghị định 2/VBHN-BNV
  Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
  • Xếp lương và bổ nhiệm ngạch

   Kính thưa Bộ trưởng Tôi tên là Hoàng Thu Thủy,tôi công tác tại Trung tâm Y tế huyện Bảo Lạc,tháng 8 năm 2013 tôi được tuyển dụng vào ngạch lưu trữ viên cao đẳng mã ngạch 02a014, hệ số lương 2,10. đến tháng 8/2014 được bổ nhiệm vào ngạch chính thức. Tháng 8/2017 tôi được nâng lương lên bậc 2, 2,41. Tháng 11 năm 2019 Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng có công văn gửi Sở Y tế về việc rà soát và bổ nhiệm ngạch mới. Theo Thông tư số 13/2014/TT - BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ. Tôi được bổ nhiệm và xếp lương mới như sau: - chức danh nghề nghiệp: Lưu trữ viên hạng IV, mã số: V.01.02.02, bậc 4 hệ số 2,46, thời gian tính nâng lương lần sau kể từ ngày 01/02/2018 như vậy có đúng không ạ. Theo tôi được biết mã số V.01.02.02 là thuộc chức danh lưu trữ viên hạng III. Bạn bè tôi cũng được tuyển dụng và cùng thời điểm nhưng công tác trong ngành giáo dục (các trường học) thì vẫn được bổ nhiệm và xếp lương theo hệ cao đẳng chỉ đổi mã số ngạch từ 02a014 thành V.01.02.02 và hưởng hệ số lương đến thời điểm bây giờ là 2,72 còn tôi hưởng 2,66 của bậc trung cấp. Như vậy tôi có 1 thắc mắc là bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp của tôi có đúng không ạ Xin chân thành cảm ơn! Xem chi tiết

  • Nội dung trả lời phản ánh, kiến nghị

   Kính gửi Bộ Nội vụ! Ngày 5/4/2021, Quý bộ có trả lời kiến nghị, phản ánh mã số 11.090234 về việc xếp lương cho người đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm (hiện nay được điều chỉnh bởi Nghị định 138/2020 của Chính phủ). Tại kết quả trả lời Quý Bộ cũng đề nghị người có câu hỏi liên hệ trực tiếp tại cơ quan quản lý công chức tại địa phương để được trả lời. Tuy nhiên hiện nay tại nhiều địa phương việc áp dụng các quy định có liên quan về việc xếp lương và chế độ tập sự cho người đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc không thống nhất, thậm chí không đảm bảo quyền lợi của người được tuyển dụng theo quy định. Kính đề ghị quý Bộ có văn bản hướng dẫn có giá trị pháp lý cụ thể đối với những trường hợp: đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm đối với các trường hợp hợp đồng lao động tại các cơ quan nhà nước (từ hợp đồng cấp xã vào biên chế cấp huyện, từ hợp đồng huyện khác vào biên chế huyện khác) bắt buộc đóng BHXH. Vì một số trường hợp từ chối khoảng thời gian hợp đồng có đóng BHXH bắt buộc, buộc người được tuyển dụng phải trải qua chế độ tập sự, thời gian đã đóng không được tính vào kỳ nâng lương tiếp theo. Rất mong nhận được phản hồi sơm từ quý Bộ! Trân trọng cảm ơn! Xem chi tiết

  • Viên chức được nghỉ việc không hưởng lương trong thời gian bao lâu ?

   Tôi là nhân viên thuộc bộ phận văn phòng của trường học, là nhân viên có hợp đồng làm việc lâu dài (trước đây thuộc biên chế nhà nước), nay bị ốm không thể đến trường để làm việc được, tôi muốn xin nghỉ làm việc và không hưởng lương một thời gian để điều trị bệnh (vì tôi đã nghỉ chữa bệnh theo chế độ nhưng chưa khỏi). Xin hỏi tôi phải có thủ trục gì? Tôi được phép nghỉ trong khoảng thời gian là bao lâu. Rất mong trả lời. Trân trọng cảm ơn Xem chi tiết