Tin nổi bật

rss

GÓP Ý VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017 CỦA NGÀNH NỘI VỤ (09/12/2016)

/DATA/2016/12/du_thao_bao_cao-17_31_52_046.jpg?width=450&height=300&mode=crop&anchor=middlecenter

Bộ Nội vụ dự kiến tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai công tác ngành Nội vụ năm 2017 vào cuối tháng 12 năm 2016. Để chuẩn bị nội dung Hội nghị, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của ngành Nội vụ....

/DATA/2016/12/20161206_3413_quangcanh-16_51_36_843.jpg?width=450&height=300&mode=crop&anchor=middlecenter

Xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 06/12/2016, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.Ông Thái Quang Toản - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, chủ trì cuộc họp....
Xem tiếp

Tin Video

Hội thảo "Bối cảnh và khả năng cải cách tiền lương"

Tin Audio

Bản tin audio ngành Nội vụ số tháng 10 năm 2016

Chỉ số cải cách hành chính

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.638.259

Khách Online : 460