• Thông tư 01/2022/TT-BNV
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
 • Thông tư 07/2021/TT-BNV
  Thông tư quy định về chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ
 • Thông tư 06/2021/TT-BNV
  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
  • Chế độ chính sách

   Tôi công tác ở vùng đặc biệt khó khăn đã hơn 11 năm. Tôi hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế từ tháng 12/2009. Sau đó tôi trúng tuyển công chức từ ngày 1/4/2011. Và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 12/2009. Sau khi có nghị định 76//2019/NĐ-CP có hiệu lực và thay thế nghị định 116/2010/NĐ- Cp về chế độ chính sách thoát vùng đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang...thì thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận nơi tôi công tác được thoát vùng kể từ ngày 1/7/2021. Vậy cho tôi hỏi nếu được trợ cấp thoát vùng thì thời gian để được hưởng phụ cấp là tính từ khi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hay từ khi có quyết định tuyển dụng công chức. Xem chi tiết

  • Thực hiện chế độ tập sự đối với công chức trúng tuyển

   Kính gửi: Bộ Nội vụ. Tôi đã tốt nghiệp Đại học năm 2011 và từ năm 2011 đến năm 2020 tôi là cán bộ hợp đồng tại Ban QLDA sử dụng vốn vay ngân hàng Thế giới (Ban do UBND tỉnh thành lập có trụ sở đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư). Đến tháng 8 năm 2019 tôi nhận Quyết định của Sở Kế hoạch và Đầu tư trưng tập tôi về làm việc tại Phòng chuyên môn A thuộc Sở (lương do Ban QLDA chi trả và tôi đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Ban QLDA từ năm 2011 đến khi dự án kết thúc là tháng 5 năm 2020). Từ khi kết thúc dự án (ban QLDA tự giải thể) đến nay tôi tiếp tục làm việc tại phòng chuyên môn A thuộc Sở đồng thời tôi ký hợp đồng lao động với 1 công ty tư vấn (để làm thêm) và đóng bảo hiểm xã hội tại Công ty đó. Như vậy, tổng thời gian tôi đã làm viêc tại phòng chuyển môn A thuộc Sở từ khi có quyết định trưng tập đến nay là khoảng 28 tháng và có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm là 10 năm. Đến nay, tôi đã có thông báo trúng tuyển công chức với vị trí tuyển dụng tại phòng chuyên môn A thuộc Sở (đúng ví trí tôi đang làm). Tôi muốn Quý Bộ giải đáp: Đối với trường hợp của tôi thì có được miễn chế độ tập sự theo quy định tại Khoản 5 Điều 20 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ hay không? Nếu được miễn tập sự thì thời điểm nâng lương từ bậc 1 sang bậc 2 của tôi có được tính cộng dồn thời gian đã công tác tại đúng phòng chuyên môn A đó (sau khi trừ 12 tháng tập sự) theo Quy định tại Điều 19 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ hay không? Tôi rất mong nhận được hỗ trợ từ Quý Bộ. Xem chi tiết

  • Chuyển đổi xếp lương cho văn thư trường học

   Em chỉ muốn hỏi là khi nào thì việc chuyển đổi xếp lương cho văn thư trường học theo Thông tư mới của Bộ Nội vụ được thực hiện ạ. Vì hiện tại văn thư trường học vẫn áp dụng hệ số lương là 1.35 (sơ cấp). Từ năm 2014, Bộ đã ban hành Thông tư chuyển đổi lương cho văn thư nhưng đến nay 12/2021 tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa thực hiện việc chuyển xếp lương cho văn thư. Trong khi ngày 01/08/2021, Bộ Nội vụ đã TIẾP TỤC ban hành Thông tư 02/2021 xếp lương cho viên chức văn thư rồi mà đến thời điểm hiện tại 12/2021 vẫn chưa xếp lương cho văn thư theo đúng chỉ đạo của Bộ Nội vụ ạ. Hiện tại rất bất cập vì văn thư còn thua cả lương bảo vệ, phục vụ mới tuyển. Xem chi tiết