• Thông tư 01/2021/TT-BNV
  Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
 • Thông tư 6/2020/TT-BNV
  ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức; thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
 • Nghị định 3/VBHN-BNV
  Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
  • Về trợ cấp một lần theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn

   Xin kính hỏi Bộ trưởng Bộ nội vụ về việc sắp xếp bố trí đội viên tri thức trẻ 30a sau khi kết thúc dự án: Hợp đồng của đội viên tri thức trẻ 30a đến 31/12/2020 là kết thúc, đa số tri thức trẻ đã công tác 7-10 năm tại địa phương, đã sắp hết thời gian hợp đồng mà Bộ nội vụ vẫn chưa có văn bản trả lời hay định hướng gì cho đội viên tri thức trẻ, làm cho 30a không yên tâm công tác, lúc nào cũng lo lắng mai mốt này sẽ đi đâu về đâu, hay ở ngoài chợ bán rau hành. Đội viên 500, 600 thì được tập huấn, tổng kết và luôn có văn bản chỉ đạo sắp xếp bố trí nhưng về thời gian công tác thì đội viên 30a là lâu hơn, cống hiến nhiều hơn vẫn không được Bộ Nội vụ quan tâm. Có một số đội viên 30a sau khi hết hợp đồng đã ngót nghét trong độ tuổi 40, liệu ra tìm việc được hay không khi tuổi trẻ đã cống hiến hết cho vùng quê nghèo khó. Đề nghị Bộ trưởng trả lời rõ để 30a chủ động chuẩn bị về việc làm sau khi hết dự án. Xem chi tiết

  • Thực hiện Nghị định 76/2019/NĐ-CP

   Tại khoản 1, điều 10 Nghị định 76/2019/NĐ-CP có quy định: Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong các trường hợp: “Trường hợp được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cử đi học bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm thì được hỗ trợ tiền mua tài liệu học tập và hỗ trợ 100% tiền học phí, chi phí đi lại từ nơi làm việc đến nơi học tập”. Như vậy đối với một số trường hợp công chức, viên chức, người lao động đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như sau có được hưởng trợ cấp theo quy định trên hay không, cụ thể: - Trường hợp người được cử đi tham dự các lớp: bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp phòng, lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, các lớp nghiệp vụ chuyên môn theo Kế hoạch của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo hàng năm. - Trường hợp người có nhu cầu và được cử học các lớp chứng chỉ ngoại ngữ trình độ chuẩn Châu Âu, chứng chỉ tiếng Khmer. - Đối với người được cử đi học các lớp trung cấp, cao cấp chính trị... có chi phí tổ chức đi học tập thực tế. - Đơn vị tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khi có phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã hội cho công chức, viên chức, người lao động thực hiện giao lưu học tập kinh nghiệm với các đơn vị trong và ngoài địa bàn tỉnh. - Người có nhu cầu đào tạo nâng chuẩn hoặc văn bằng hai (theo quyết định của đơn vị có thẩm quyền). Xem chi tiết

  • Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh có được hưởng phụ cấp công vụ không?

   - Năm 2001 tôi được Ban tổ chức Tỉnh ủy quyết định tuyển dụng về công tác tại Tỉnh Đoàn hưởng 85% của ngạch 01003, bậc 1, hệ số 1,86, mức lương 332.010 đồng. - Năm 2002 tôi được Tỉnh Đoàn quyết định bổ nhiệm chính thức ngạch công chức hưởng 100% lương ngạch 01003, bậc 1, hệ số 1,86 mức lương 390.600đ. - Năm 2009 Tỉnh Đoàn có quyết định nâng lương tôi được hưởng hệ số lương 3,00 . - Tháng 8/2010 Tôi được Ban thường vụ Tỉnh ủy điều động, luân chuyển và giới thiệu để bầu chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh . - Tháng 9/2010 Tôi được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê chuẩn giữ chức danh phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh và hưởng phụ cấp chức vụ hệ số:0,7 mức lương tối thiểu. - Từ 2012 vì tôi là cán bộ công chức luân chuyển từ tỉnh Đoàn sang Hội Chữ thập đỏ tỉnh giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nên ngoài hệ số lương, phụ cấp chức vụ tôi được hưởng 25% phụ cấp công vụ ( Khối Đảng đoàn thể hưởng 55% phụ cấp công vụ). - Tháng 5/2017 Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 tổ chức (vì lý do khách quan Thường trực Tỉnh ủy có văn bản thông báo tam thời tôi không tham gia Ban chấp hành khóa 2017-2020 và đến 8/2017 tôi bị kỷ luật hình thức khiển trách). Vì vậy kể từ đây tôi không còn được hưởng phụ cấp công vụ 25% nữa. - Đến tháng 1/2020 Tôi được phục hồi chức vụ: Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh và được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hưởng phụ cấp chức vụ :0,7 mức lương tối thiểu. Tuy nhiên về phụ cấp công vụ 25% tôi lại không được hưởng như thời điểm trước đây nữa. Nay tôi trân trọng kính chuyển câu hỏi và muốn hỏi là việc tôi hiện không được hưởng phụ cấp công vụ 25% như trước là đúng chưa? Theo quy định hiện nay thì tôi còn là công chức hay là viên chức và có được hưởng phụ cấp 25% như trước đây không? Trân trọng kính chuyển và mong quý cơ quan quan tâm, chia sẻ và có câu trả lời giúp? Cảm ơn quý cơ quan! Xem chi tiết