BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Báo cáo số 4088/BC-BNV ngày 15/07/2024 của Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 4087/TB-BNV ngày 15/7/2024 của Bộ Nội vụ kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ - Thông báo số 3954/TB-HĐTC ngày 09/7/2024 của Hội đồng sát hạch, tuyển chọn về việc triệu tập công chức, viên chức tham dự tổ chức sát hạch, tuyển chọn cán bộ Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ.." năm 2024. - Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSNCL của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính - xã hội và hội - Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc - Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng III đối với VCHC, VCVT, VCLT; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Cao Bằng

02/10/2023 16:31

Sáng ngày 02/10, tại UBND tỉnh Cao Bằng, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Cao Bằng, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/7/2023. Ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra và ông Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đồng chủ trì buổi công bố.

Tham dự buổi công bố có các thành viên Đoàn thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ; bà Nguyễn Lâm Thị Tú Anh, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ thuộc tỉnh Cao Bằng.

Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố, ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra nêu mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động thanh tra về công tác tổ chức cán bộ; nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt;

Ông Trần Ngọc Huy cũng công bố toàn văn Quyết định số 608/QĐ-TTBNV ngày 19/9/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức tại tỉnh Cao Bằng, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/7/2023; thống nhất lịch làm việc và đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng, các cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra.

Cũng tại buổi công bố, ông Trần Ngọc Huy chỉ đạo, quán triệt hoạt động của Đoàn thanh tra, yêu cầu các thành viên nghiêm túc thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra, giữ kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

Quang cảnh buổi công bố

Bà Nguyễn Lâm Thị Tú Anh, Giám đốc Sở Nội vụ tóm tắt báo cáo của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung thanh tra, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/7/2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Nguyễn Trung Thảo phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ, tiếp thu các ý kiến của Trưởng đoàn thanh tra.

Ông Nguyễn Trung Thảo yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra theo lịch làm việc; đồng thời, giao Sở Nội vụ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu và phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong quá trình làm việc.

Thu Trang – Tiến Đức
Tìm kiếm