BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Thanh tra, kiểm tra

Thông báo Kết luận thanh tra tại Thông tấn xã Việt Nam

Thông báo Kết luận thanh tra tại Thông tấn xã Việt Nam

10/05/2023 18:13 - Lượt xem: 676

Chiều ngày 05/5/2023, tại trụ sở Thông tấn xã Việt Nam, Thanh tra Bộ Nội vụ đã tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ.
Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra.

Công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Bình Phước

Công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Bình Phước

04/04/2023 17:14 - Lượt xem: 2375

Ngày 04/4, tại UBND tỉnh Bình Phước, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về về tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, nâng ngạch công chức tại tỉnh Bình Phước, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 01/3/2023.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra.

Thông báo Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Thông báo Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

15/03/2023 08:37 - Lượt xem: 2389

Sáng ngày 07/3, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Nội vụ.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra.

Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Lai Châu

Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Lai Châu

13/03/2023 16:29 - Lượt xem: 3087

Sáng ngày 13/3, tại TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu, Thanh tra Bộ Nội vụ đã công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Lai Châu theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải chủ trì Buổi công bố.

Công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Hà Nam

Công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Hà Nam

22/02/2023 07:01 - Lượt xem: 2821

Ngày 20/02, tại UBND tỉnh Hà Nam, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về về tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, nâng ngạch công chức tại tỉnh Hà Nam.
Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ chủ trì buổi công bố Quyết định. 

Thông báo Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Thông báo Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

12/01/2023 16:42 - Lượt xem: 4083

Sáng ngày 09/01, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Nội vụ.

Công bố Kết luận thanh tra tại UBND thành phố Đà Nẵng

Công bố Kết luận thanh tra tại UBND thành phố Đà Nẵng

10/01/2023 12:48 - Lượt xem: 3714

Chiều ngày 09/01, tại UBND thành phố Đà Nẵng, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý… tại UBND thành phố Đà Nẵng.

Thông báo việc thanh tra tại UBND tỉnh Đồng Tháp

Thông báo việc thanh tra tại UBND tỉnh Đồng Tháp

28/12/2022 08:30 - Lượt xem: 3064

Ngày 26/12, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 541/TB-TTBNV về việc thanh tra tại UBND tỉnh Đồng Tháp.

Thông báo việc thanh tra tại Bộ Giao thông vận tải

Thông báo việc thanh tra tại Bộ Giao thông vận tải

28/12/2022 08:29 - Lượt xem: 2346

Ngày 27/12, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 544/TB-TTBNV về việc thanh tra tại Bộ Giao thông vận tải.

Công bố Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Đồng Tháp

Công bố Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Đồng Tháp

26/12/2022 13:12 - Lượt xem: 3399

Ngày 23/12, tại UBND tỉnh Đồng Tháp, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý… tại UBND tỉnh Đồng Tháp.

Tìm kiếm