BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Tin Tức.

Lễ kết nạp đảng viên mới

Lễ kết nạp đảng viên mới

12/07/2023 22:51 - Lượt xem: 31110

Ngày 19/6, tại trụ sở Bộ, Chi bộ Vụ Tổ chức – Biên chế tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho hai quần chúng Bùi Phương Thảo và Đinh Thị Lê Dung.

Công đoàn Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công đoàn Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

03/07/2023 10:23 - Lượt xem: 497

Sáng ngày 27/6/2023, tại trụ sở Bộ, Công đoàn Trung tâm Thông tin – Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

27/06/2023 15:38 - Lượt xem: 530

Vừa qua, tại trụ sở Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công đoàn Vụ Kế hoạch - Tài chính tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công đoàn Vụ Kế hoạch - Tài chính tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

26/06/2023 09:15 - Lượt xem: 518

Chiều ngày 17/03, tại trụ sở Bộ, Công đoàn Vụ Kế hoạch - Tài chính tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2023

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2023

27/04/2023 09:54 - Lượt xem: 1255

Sáng ngày 26/4, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2023.
Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Công đoàn Vụ Công tác thanh niên tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công đoàn Vụ Công tác thanh niên tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

20/04/2023 16:14 - Lượt xem: 1638

Sáng ngày 19/4, tại trụ sở Bộ, Công đoàn Vụ Công tác thanh niên tổ chức đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Công tác thanh niên nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Công đoàn Cơ quan chuyên trách Đảng – Đoàn thể tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công đoàn Cơ quan chuyên trách Đảng – Đoàn thể tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

13/04/2023 20:01 - Lượt xem: 1932

Sáng ngày 13/4, tại trụ sở Bộ, Công đoàn Cơ quan chuyên trách Đảng – Đoàn thể tổ chức đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan chuyên trách Đảng – Đoàn thể nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Công đoàn Bộ Nội vụ: Hội nghị triển khai công tác quý II năm 2023

Công đoàn Bộ Nội vụ: Hội nghị triển khai công tác quý II năm 2023

12/04/2023 11:26 - Lượt xem: 2133

Chiều ngày 10/4/2023, tại trụ sở Bộ, Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai công tác quý II năm 2023 và trao khen thưởng về hoạt động công đoàn năm 2022.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì Hội nghị.

Công đoàn Vụ Tổ chức phi Chính phủ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Công đoàn Vụ Tổ chức phi Chính phủ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

08/04/2023 17:30 - Lượt xem: 2507

Chiều ngày 7/4 tại trụ sở Bộ, Công đoàn Vụ Tổ chức phi chính phủ tổ chức đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Tổ chức phi chính nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Công đoàn Vụ Chính quyền địa phương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Công đoàn Vụ Chính quyền địa phương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

06/04/2023 08:08 - Lượt xem: 2378

Chiều ngày 04/04 tại trụ sở Bộ, Công đoàn Vụ Chính quyền địa phương tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tham dự Đại hội.

Tìm kiếm