BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Thông báo số 3954/TB-HĐTC ngày 09/7/2024 của Hội đồng sát hạch, tuyển chọn về việc triệu tập công chức, viên chức tham dự tổ chức sát hạch, tuyển chọn cán bộ Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ.." năm 2024. - Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSNCL của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính - xã hội và hội - Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc - Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng III đối với VCHC, VCVT, VCLT; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức - Thông tư số 04/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức - Thông báo số 3663/TB-HĐTD ngày 26/6/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức về việc triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn tại vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ năm 2024
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Lễ kết nạp đảng viên mới

12/07/2023 22:51

Ngày 19/6, tại trụ sở Bộ, Chi bộ Vụ Tổ chức – Biên chế tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho hai quần chúng Bùi Phương Thảo và Đinh Thị Lê Dung.

Tham dự Lễ kết nạp có đồng chí Cấn Thị Bích, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nội vụ; đồng chí Vũ Hải Nam, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế; đồng chí Đào Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Vụ Tổ chức - Biên chế.

Lễ kết nạp đảng viên được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương. 

Đồng chí Vũ Hải Nam trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho hai đồng chí Bùi Phương Thảo và Đinh Thị Lê Dung

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Vũ Hải Nam, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế trao Quyết định kết nạp Đảng và chúc mừng hai đồng chí Bùi Phương Thảo và Đinh Thị Lê Dung sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dưới cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai đảng viên mới đã tuyên thệ, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí đảng viên đi trước đã luôn quan tâm, dìu dắt những lớp đảng viên kế cận và xin hứa sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lãnh đạo Vụ Tổ chức - Biên chế chúc mừng hai đảng viên mới

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Vũ Hải Nam chúc mừng hai đồng chí Bùi Phương Thảo và Đinh Thị Lê Dung đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng; đồng thời, ghi nhận những cố gắng trong suốt thời gian qua của hai đồng chí.

Đồng chí Vũ Hải Nam mong muốn hai đảng viên mới tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đặc biệt là thực hiện tốt quy định về những điều Đảng viên không được làm. 

Tập thể Chi bộ Vụ Tổ chức - Biên chế chụp ảnh lưu niệm cùng hai đảng viên mới

Đồng chí Vũ Hải Nam nhấn mạnh công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa rất quan trọng của Chi bộ, góp phần phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và của cá nhân đảng viên nói riêng. Đồng chí đề nghị các đảng viên Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thanh Tuấn - Phương Thảo
Tìm kiếm