BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Công đoàn Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

03/07/2023 10:23

Sáng ngày 27/6/2023, tại trụ sở Bộ, Công đoàn Trung tâm Thông tin – Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin và toàn thể đoàn viên công đoàn Trung tâm Thông tin. 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Bùi Tiến Luận, Phó chủ tịch Công đoàn Trung tâm Thông tin nhiệm kỳ 2018 - 2023 trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Trung tâm Thông tin luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chi uỷ và sự tạo điều kiện của Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Thông tin đã chủ động phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện các giải pháp, động viên toàn thể viên chức, đoàn viên công đoàn tích cực và đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, đảm bảo hoạt động công đoàn và bảo vệ, tăng cường đoàn kết nội bộ.

Đồng chí Bùi Tiến Luận trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội

Hoạt động của Công đoàn Trung tâm luôn bám sát các mục tiêu và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần vào kết quả công tác của Bộ đã đạt được. Các hoạt động diễn ra trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: giáo dục, động viên công đoàn viên nâng cao ý thức, trách nhiệm và phấn đấu hoàn thành tốt các các nhiệm vụ chuyên môn; bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; phát động các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào văn nghệ, thể thao; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, hiếu hỉ, công tác nữ công... Đặc biệt, trong phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, từ thiện, nhân đạo, đoàn viên công đoàn của đơn vị đã tham gia nhiệt tình, trách nhiệm, nhiều cá nhân đạt giải cao trong các giải thể thao; công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động của Công đoàn Bộ và của Bộ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ nhanh chóng, kịp thời, góp phần tuyên truyền các hoạt động tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành.

Có được những kết quả nêu trên là nhờ có sự tham gia nhiệt tình của các cán bộ, công đoàn viên, Ban Chấp hành luôn đoàn kết, có trách nhiệm và tâm huyết với hoạt động Công đoàn; hoạt động của Công đoàn được Chi ủy, Ban Giám đốc quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và sát sao đối với các hoạt động Công đoàn, sự phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng giữa Công đoàn với Đoàn Thanh niên Trung tâm Thông tin trong các đợt vận động và các phong trào.

Ngoài những kết quả, thành tích đã đạt được, báo cáo cũng thắng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại như: Ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật lao động của một số công đoàn viên chưa tốt; một số công đoàn viên chưa nhiệt tình tham gia hưởng ứng các cuộc thi đua, vận động. Nội dung sinh hoạt công đoàn chưa được duy trì thường xuyên.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại, Công đoàn Trung tâm Thông tin nhiệm kỳ 2018 - 2023 xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể: Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phát triển đoàn viên, vận động đoàn viên tích cực học tập, thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; Công đoàn viên chủ động nghiên cứu, nắm chắc các yêu cầu về nhiệm vụ chuyên môn; động viên đoàn viên công đoàn  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, phát huy nội lực, tham gia cải cách hành chính, gương mẫu đi đầu trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại Bộ. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động do Công đoàn cấp trên phát động; đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, coi đó là một động lực để người lao động hăng hái và có trách nhiệm cao trong hoạt động của đơn vị và công tác Công đoàn. Cùng với chính quyền tìm giải pháp nâng cao thu nhập nhằm cải thiện đời sống, giảm bớt khó khăn cho viên chức, người lao động của Trung tâm Thông tin. 
Triển khai tốt việc thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Thông tin đã được ban hành; phối hợp tốt với chính quyền trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Công đoàn phải là hạt nhân tích cực trong việc nâng cao ý thức và kỷ luật lao động trong đơn vị; đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hoá làm việc hiệu quả, chất lượng”.

Các phong trào nữ công, văn nghệ, thể thao được duy trì và đẩy mạnh, chú trọng trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn; thực hiện tốt công tác thu, chi, quản lý tài chính công đoàn; tích cực giám sát và thực hiện đúng chính sách của nhà nước và hướng dẫn của Công đoàn cấp trên. 

Thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, quan tâm hơn nữa quyền lợi vật chất và tinh thần của công đoàn viên. Đẩy mạnh công tác bảo hộ lao động; chăm sóc sức khoẻ cho đoàn viên; tổ chức tốt việc nghỉ ngơi, thăm hỏi khi đoàn viên ốm đau, gia đình khó khăn. Phấn đấu và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trung tâm Thông tin, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến để hoàn thiện Báo cáo kết quả hoạt động công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công đoàn Trung tâm Thông tin. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin  phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin đã đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Trung tâm Thông tin đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí yêu cầu và mong muốn Đại hội sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới những đồng chí có nhiệt huyết vì lợi ích chung và đủ điều kiện lãnh đạo công đoàn trong nhiệm kỳ 2023 – 2028; đồng chí nhấn mạnh Ban chấp hành Công đoàn khóa mới cần cụ thể hóa hơn, thiết thực hơn các nhiệm vụ để làm mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trung tâm Thông tin; khởi động niềm đam mê, yêu nghề, sáng tạo, đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Tập thể Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 đổi mới phương thức, đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo để thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn đề ra. 

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Nội vụ phát biểu tại Đại hội

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Công đoàn Trung tâm Thông tin trong thời gian qua đã góp phần vào thành công chung của Công đoàn Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Nội vụ khẳng định, Công đoàn Trung tâm Thông tin là một tổ chức Công đoàn tiêu biểu, có nhiều hoạt động rất tích cực. Đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Trung tâm Thông tin đã làm được trong nhiệm kỳ vừa qua. Cùng sự quyết tâm và định hướng hoạt động công đoàn Trung tâm Thông tin trong nhiệm kỳ tới, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy, Ban giám đốc Trung tâm Thông tin, sự ủng hộ nhiệt tình tham gia của các công đoàn viên, sẽ gặt hái được nhiều kết quả hơn nữa, đóng góp trí tuệ, nhiệt huyết, trách nhiệm, góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Hà đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Thông tin cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

Thứ nhất, Đại hội sáng suốt lựa chọn những người có năng lực, uy tín, cuốn hút để lãnh đạo tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thứ hai, Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 cần bổ sung và cụ thể hóa; tiếp thu các ý kiến đóng góp của các công đoàn viên tại Đại hội, các mục tiêu của Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn trong tình hình mới.

Thứ ba, chấp hành các văn bản của Đảng ủy chỉ đạo đối với công đoàn, các văn bản quy định có liên quan đến hoạt động công đoàn; triển khai tốt phương hướng, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, chủ động đề xuất với cấp ủy Chi bộ, Ban giám đốc Trung tâm Thông tin, báo cáo gửi Công đoàn  Bộ theo quy định. 

Thứ tư, Chủ động xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động từng năm trong nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Thông tin nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 03 đồng chí: Đồng chí Hồ Thị Việt Hà, Trưởng phòng Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ; đồng chí Bùi Tiến Luận, Phó trưởng phòng Quản lý chuyển đổi số và dữ liệu điện tử; Đồng chí Ngô Thị Mỹ Dung, Kỹ sư phòng Quản lý chuyển đổi số và dữ liệu điện tử. Bầu 6 đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên, trong đó có 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Một số hình ảnh tại Đại Hội:


 

Hữu Hồng
Nguồn: Moha.gov.vn
Tìm kiếm