BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Công đoàn Vụ Kế hoạch - Tài chính tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

26/06/2023 09:15

Chiều ngày 17/03, tại trụ sở Bộ, Công đoàn Vụ Kế hoạch - Tài chính tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dự Đại hội có đồng chí Lê Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và toàn thể Đoàn viên công đoàn Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Đồng chí nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết tại Đại hội

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo Báo cáo, Công đoàn Vụ Kế hoạch - Tài chính là tổ chức công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Cơ quan Bộ Nội vụ, đoàn viên Công đoàn của Vụ đều là những cán bộ, công chức, người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và tâm huyết với công việc; luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, gắn bó giữa các đoàn viên công đoàn. Các đoàn viên công đoàn trong Vụ luôn nhận thức được rằng, bản thân cần phát huy hơn nữa trong công việc để hoàn thành tốt các nội dung công việc được giao.

Hiện, Công đoàn Vụ Kế hoạch - Tài chính có 14 đoàn viên. Trong đó, nữ có 07 đồng chí (chiếm tỷ lệ 50%), nam có 07 đồng chí (chiếm tỷ lệ 50%). Về trình độ học vấn, thạc sỹ có 14 đồng chí (chiếm tỷ lệ 100%); có 03 chuyên viên cao cấp, 07 chuyên viên chính và 04 chuyên viên; có 04 đồng chí là Lãnh đạo Vụ, trong đó có 01 Vụ trưởng và 03 Phó Vụ trưởng; 100% là Đảng viên.

Kết quả công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023 được thể hiện trên các mặt: Đại diện và bảo vệ quyền và lợi  ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, người lao động. Việc chấp hành pháp luật và thực hiện chế độ, chính sách; tổ chức thực hiện Điều lệ Công đoàn và các Nghị quyết của công đoàn cấp trên; Tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công chức, người lao động; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức; công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên Công đoàn; Tổ chức, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng;…

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, hoạt động công đoàn Vụ Kế hoạch - Tài chính luôn được sự ủng hộ, quan tâm của Cấp ủy, lãnh đạo Vụ cùng với tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình tham gia của đoàn viên công đoàn nên đã đạt được kết quả thiết thực, vừa đảm bảo hoạt động công đoàn vừa tăng cường đoàn kết nội bộ.

Tập thể Ban Chấp hành Công đoàn Vụ luôn đoàn kết, nhất trí chủ động cùng với tập thể đoàn viên công đoàn Vụ tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn cấp trên phát động; luôn duy trì và đảm bảo các hoạt động công đoàn Vụ bảo đảm hiệu quả và thiết thực.

Công đoàn Vụ Kế hoạch - Tài chính luôn chăm lo, quan tâm tới đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên công đoàn, kịp thời động viên, thăm hỏi và giúp đỡ các đoàn viên khi ốm đau hoặc gia đình có việc hệ trọng. Đồng thời, Ban chấp hành Công đoàn Vụ có trách nhiệm tổ chức và tham gia tích cực các nhiệm vụ do Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức.

Hằng năm, tập thể Công đoàn Vụ luôn đạt danh hiệu "Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc", các năm liên tục được tặng Bằng khen của công đoàn các cấp và đạt các giải thưởng cao trong các cuộc thi như: đạt giải cuộc thi cắm hoa; 01 giải ba và 01 giải sáng tạo cuộc thi về chuyển đổi số và nhiều đoàn viên công đoàn Vụ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, được công nhận là đoàn viên ưu tú, xuất sắc, được công đoàn cấp trên khen thưởng, biểu dương do có thành tích đóng góp và đạt nhiều kết quả trong các phong trào thi đua do cơ quan, công đoàn phát động như các danh hiệu "Giỏi việc nước đảm việc nhà"; " Thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh"; Phong trào “Văn hóa, thể thao”…

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023 tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028

Báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, như: công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn của Vụ chưa thực sự thường xuyên mà chủ yếu lồng ghép trong các kỳ cuộc họp, sinh hoạt công đoàn định kỳ và theo sự hướng dẫn của công đoàn cấp trên; trong quá trình tổ chức triển khai hoạt động công đoàn chưa có nhiều đổi mới, thiếu sự thu hút, tham gia đầy đủ của các đoàn viên công đoàn. Việc tham gia một số hoạt động do Công đoàn Cơ quan Bộ Nội vụ, Công đoàn Bộ phát động còn hạn chế.

Về nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Vụ Kế hoạch - Tài chính đề ra: (1) Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của các đoàn viên Công đoàn công tác tại Vụ Kế hoạch - Tài chính. Chủ động đề xuất Chi ủy, lãnh đạo Vụ tìm giải pháp để thực hiện tốt việc chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên công đoàn. (2) Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng góp phần xây dựng đội ngũ công chức Vụ vững mạnh đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tổ chức phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. (3) Động viên đoàn viên Công đoàn của Vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, phát huy nội lực, tham gia cải cách hành chính, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Văn minh công sở” và kỷ luật công sở, kỷ luật công vụ, tăng cường các hoạt động dân chủ, công khai trong đơn vị, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh. (4) Vận động các công đoàn viên trong Vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động. Công đoàn Vụ Kế hoạch - Tài chính phát động các công chức trong Vụ có trách nhiệm, trung thành, liêm chính, sáng tạo. (5) Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức trong Vụ.

Về mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Vụ Kế hoạch - Tài chính phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn Vụ Kế hoạch - Tài chính hằng năm được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết và chủ trương công tác của công đoàn cấp trên.

100% đoàn viên Công đoàn Vụ Kế hoạch - Tài chính hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. 100% đoàn viên đạt danh hiệu là đoàn viên Công đoàn xuất sắc. 100% công đoàn viên nữ đạt danh hiệu Giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Công đoàn viên Nguyễn Văn Hiếu, Chuyên viên chính tham luận nội dung "Công đoàn với công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động"
Công đoàn viên Đoàn Bích Ngọc, Chuyên viên vụ tham luận nội dung "Công đoàn với việc vận động đoàn viên công đoàn cơ sở tham gia các phong trào"

Tại Đại hội, Công đoàn viên Vụ Kế hoạch - Tài chính đã trình bày các tham luận và tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2023 cũng như phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn Vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ Lê Văn Phương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ Lê Văn Phương biểu dương những thành tích của tập thể Ban Chấp hành và đoàn viên công đoàn Vụ Tổng hợp đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng với đường hướng và phương thức hoạt động cũng như đánh giá cao những thành công của Công đoàn Vụ Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Nội vụ Lê Văn Phương đề nghị các đoàn viên Công đoàn của Vụ Kế hoạch - Tài chính phát huy tinh thần dân chủ, sáng suốt lựa chọn những người có đủ năng lực, phẩm chất để bầu Ban Chấp hành Vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 để lãnh đạo Công đoàn Vụ phát triển, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình và điều lệ Công đoàn, đoàn viên công đoàn của Vụ Kế hoạch - Tài chính đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm 03 đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Thu Thuỷ và Nguyễn Văn Hiếu. Đồng thời, bầu 07 đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên, trong đó có 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Lê Văn Phương, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 

Anh Cao - Văn Hiếu
Nguồn: moha.gov.vn
Tìm kiếm