BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Công đoàn Bộ Nội vụ: Hội nghị triển khai công tác quý II năm 2023

12/04/2023 11:26

Chiều ngày 10/4/2023, tại trụ sở Bộ, Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai công tác quý II năm 2023 và trao khen thưởng về hoạt động công đoàn năm 2022.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh phát biểu khai mạc Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Nội vụ; Các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ Nội vụ, Ban Chấp hành các công đoàn cơ sở trực thuộc; Cán bộ chuyên trách giúp việc Công đoàn Bộ Nội vụ, các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ Nội vụ và các tập thể, cá nhân được khen thưởng về thành tích hoạt động Công đoàn năm 2022.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Bộ Vũ Đăng Minh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận nhằm khắc phục những hạn chế của quý I để Công đoàn Bộ đạt nhiều kết quả tích cực hơn nữa và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II. Đặc biệt, trong quý II, Công đoàn Bộ cần quan tâm hơn nữa trong công tác phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp để đẩy mạnh các phong trào hoạt động công đoàn, tạo sự đồng thuận, phấn khởi để động viên đoàn viên Công đoàn cùng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ giao, xây dựng kế hoạch triển khai một cách thiết thực các nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Cơ quan Bộ trong quý II.

Hội nghị đã được nghe Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà trình bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023.

Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà trình bày dự thảo Báo cáo

Báo cáo đánh giá trong quý I, Công đoàn cơ quan Bộ đã triển khai tổ chức thực hiện và thu được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác, như: công tác chăm lo đời sống, tuyên truyền giáo dục, xã hội từ thiện, công tác nữ công; công tác tài chính, Công tác thi đua khen thưởng. 

Định hướng nhiệm vụ công tác trong quý II năm 2023, Công đoàn Bộ xác định tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ sau: (1) Tập trung chuẩn bị tốt nhân sự, nguồn lực và tổ chức thành công đại hội công đoàn các cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Tích cực tham gia đóng góp dự thảo sửa đổi các văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội III Công đoàn Bộ Nội vụ, dự thảo sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Tuyên truyền, quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; (2) Tăng cường công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Ban Cán sự đảng Bộ, của Đảng ủy Bộ, đặc biệt là tuyên truyền vận động đoàn viên thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao...; (3) Chú trọng công tác nắm bắt tư tưởng của đoàn viên, người lao động, kịp thời phản ánh, đề xuất giải pháp để giải quyết. Giải quyết tốt các đơn thư, khiếu nại trước, trong và sau đại hội theo đúng quy định; (4) Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng tổ chức công đoàn. Kiện toàn tổ chức công đoàn các cấp bảo đảm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; (5) Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất, hiệu quả công tác...; (6) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng đại hội công đoàn các cấp...; (7) Thực hiện có hiệu quả công tác tài chính công đoàn theo đúng quy định và đúng Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ; (8) Tổ chức hội nghi sơ kết công tác quý I, triển khai công tác quý II/2023.

Cũng tại Hội nghị, đại diện các công đoàn thuộc và trực thuộc Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ đã tích cực trao đổi, thảo luận tinh thần xây dựng, thẳng thắn, cởi mở, thể hiện sự nhất trí cao đối với dự thảo báo cáo, đa số ý kiến tập trung đề xuất một số giải pháp khắc phục các mặt hạn chế được nêu trong báo cáo.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Nguyễn Tiến Đạo đánh giá cao và ghi nhận kết quả các hoạt động năm 2022 và các hoạt động quý I của Công đoàn các đơn vị nói riêng và Công đoàn Bộ nói chung.


Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Nguyễn Tiến Đạo đề nghị Công đoàn Bộ sớm tổ chức triển khai Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trong quý II đề nghị Công đoàn Bộ Nội vụ phát huy kết quả quý I và khắc phục những khó khăn trong quy hoạch Công đoàn Bộ cũng như các Công đoàn cơ sở năm 2023 – 2028; Đồng thời đề nghị Công đoàn Bộ thực hiện tốt kỷ cương kỷ luật, thực hành tiết kiệm; tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 và luôn sát cánh cùng Đảng uỷ Bộ để làm tốt công tác tư tưởng cho các công đoàn viên.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Nguyễn Tiến Đạo Phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã công bố các Quyết định của Công đoàn viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ Nội vụ và Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tặng bằng khen và tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2022.

Một số hình ảnh trao tặng Bằng khen và giấy khen của Công đoàn viên chức Việt Nam và Công đoàn Bộ Nội vụ:

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Nguyễn Tiến Đạo trao tặng Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2022

 

Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh tặng Bằng khen chuyên đề của Công đoàn viên chức Việt Nam cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2022

 

Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà tặng Giấy khen của Công đoàn Bộ Nội vụ
cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2022
Quang cảnh Hội nghị


.
Phương Hằng

 

Tìm kiếm