BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Công đoàn Cơ quan chuyên trách Đảng – Đoàn thể tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

13/04/2023 20:01

Sáng ngày 13/4, tại trụ sở Bộ, Công đoàn Cơ quan chuyên trách Đảng – Đoàn thể tổ chức đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan chuyên trách Đảng – Đoàn thể nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Dự Đại hội có các đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ, Lê Văn Phương, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ, và đoàn viên Công đoàn Cơ quan chuyên trách Đảng – Đoàn thể.

Tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan chuyên trách Đảng - Đoàn thể Cấn Thị Bích đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Đồng chí Cấn Thị Bích trình bày Báo cáo tại Đại hội

Theo Báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2018 – 2023, được sự ủng hộ, quan tâm của Cấp ủy, Lãnh đạo các đơn vị cấu thành cùng với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt tình tham gia của đoàn viên công đoàn đã đạt được kết quả thiết thực; luôn đoàn kết, nhất trí chủ động, tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn cấp trên phát động.

Bên cạnh đó, Công đoàn Cơ quan chuyên trách Đảng - Đoàn thể thực hiện việc chăm lo và quan tâm tới đời sống tinh thần của đoàn viên công đoàn kịp thời, động viên thăm hỏi các đoàn viên và người thân khi ốm đau hoặc hiếu, hỷ.... Đồng thời, Công đoàn tổ chức và tham gia tích cực các hoạt động do Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức.
Trong nhiều năm qua, Công đoàn Cơ quan chuyên trách Đảng - Đoàn thể luôn đạt danh hiệu "Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên; được tặng Giấy khen của công đoàn cấp trên và đoàn viên công đoàn đạt các giải thưởng cao trong cuộc thi như: Giải cuộc thi về sáng tạo chuyển đổi số. Nhiều đoàn viên công đoàn Cơ quan chuyên trách Đảng - Đoàn thể đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, được phân loại đánh giá hoàn thành xuất sắc, trong đó các đồng chí là Lãnh đạo các đơn vị cấu thành được công nhận chiến sĩ thi đua, được nhận bằng khen của Bộ trưởng và Bộ Nội vụ; một số đồng chí được công đoàn cấp trên khen và tặng thưởng, biểu dương do có thành tích đóng góp và đạt nhiều kết quả trong các phong trào thi đua do cơ quan, công đoàn phát động như các danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; " Thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh"; Phong trào “Văn hóa, thể thao”.

Quang cảnh Đại hội

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng thẳng thắn nêu rõ những hạn chế, tồn tại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn Cơ quan chuyên trách Đảng - Đoàn thể nhiệm kỳ 2023 - 2028, với các mục tiêu cụ thể: (1) 100% đoàn viên Công đoàn Cơ quan chuyên trách Đảng - Đoàn thể hàng năm được học tập, quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết và chủ trương công tác của công đoàn cấp trên. (2) 100% đoàn viên Công đoàn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. (3)100% đoàn viên đạt danh hiệu là đoàn viên Công đoàn xuất sắc. (4)100% công đoàn viên nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Cũng tại Đại hội, các công đoàn viên Cơ quan chuyên trách Đảng - Đoàn thể đã đóng góp ý kiến để xây dựng tập thể Công đoàn Cơ quan chuyên trách Đảng - Đoàn thể ngày càng vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động. 

Các Công đoàn viên tiến hành bỏ phiếu

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan chuyên trách Đảng - Đoàn thể nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 02 đồng chí: đồng chí Cấn Thị Bích (Chủ tịch Công đoàn), đồng chí Lê Như Thái Sơn (Phó Chủ tịch Công đoàn)

Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ Lê Văn Phương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Công đoàn Cơ quan chuyên trách Đảng - Đoàn thể trong thời gian qua đã góp phần vào thành công chung của Công đoàn Bộ Nội vụ; thay mặt Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ, đồng chí Lê Văn Phương, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ tin tưởng rằng, với sự quyết tâm và định hướng của hoạt động công đoàn Vụ trong nhiệm kỳ tới, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy, Lãnh đạo Vụ, sự ủng hộ nhiệt tình tham gia của tập thể đoàn viên Công đoàn Vụ, sẽ gặt hái được nhiều kết quả hơn nữa, đóng góp trí tuệ, nhiệt huyết, trách nhiệm, góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Văn Phương đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng – Đoàn thể cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: (1) tăng cường nguồn lực và sức mạnh tổng hợp cho hoạt động của tổ chức Công đoàn, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động; đề ra chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện các Nghị quyết Đại hội để mang lại hiệu quả tốt nhất. (2) Chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình và yêu cầu thực tế, đặc biệt là trong công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đảng của đoàn viên thông qua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy quyền dân chủ của đoàn viên công đoàn và vai trò tham gia quản lý của tổ chức Công đoàn. (3) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động xã hội của Công đoàn,.. phối hợp chặt chẽ với Cấp ủy chi bộ, lãnh đạo các đơn vị và các Ban chuyên môn của Đảng ủy; Công đoàn; Đoàn thanh niên, để làm tốt công tác công đoàn, công tác kiểm tra, giám sát. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tẩm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; thực hiện các Nghị quyết của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XIII “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". (4) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, kỹ năng sống cho đoàn viên công đoàn; phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan trọng từng thời điểm; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, để tạo động lực cho đoàn viên công đoàn phấn khơi, hăng say làm việc, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển. Phấn đấu xây dựng Công đoàn Cơ quan chuyên trách Đảng - Đoàn thể luôn đoàn kết, đạt vững mạnh, xuất sắc và tiêu biểu. (5)Tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; chú trọng dào tao, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ công đoàn cơ quan; lấy sự tham gia của đoàn viên công đoàn làm thước do cho hoạt động của tổ chức công đoàn.

Đồng chí Lê Văn Phương, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan chuyên trách Đảng - Đoàn thể nhiệm kỳ 2023 – 2028

 

Công đoàn Cơ quan chuyên trách Đảng và Đoàn thể chụp ảnh lưu niệm


Thu Trang

 

Tìm kiếm