BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Thông báo số 3954/TB-HĐTC ngày 09/7/2024 của Hội đồng sát hạch, tuyển chọn về việc triệu tập công chức, viên chức tham dự tổ chức sát hạch, tuyển chọn cán bộ Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ.." năm 2024. - Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, ĐVSNCL của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính - xã hội và hội - Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 05/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc - Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng III đối với VCHC, VCVT, VCLT; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức - Thông tư số 04/2024/TT-BNV ngày 27/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức - Thông báo số 3663/TB-HĐTD ngày 26/6/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức về việc triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn tại vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ năm 2024
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Công đoàn Vụ Công tác thanh niên tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

20/04/2023 16:14

Sáng ngày 19/4, tại trụ sở Bộ, Công đoàn Vụ Công tác thanh niên tổ chức đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Công tác thanh niên nhiệm kỳ 2023 – 2028.

 

Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh phát biểu tại Đại hội

Dự Đại hội có đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ, Chánh Văn phòng Bộ và toàn bộ đoàn viên Công đoàn Vụ Công tác thanh niên.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Vụ Công tác thanh niên, đồng chí Lương Thị Hải Anh trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Đồng chí Lương Thị Hải Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Vụ Công tác thanh niên trình bày Báo cáo tại Đại hội

Theo Báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Ban chấp hành Công đoàn Vụ đã chủ động khắc phục khó khăn do biến động về chức năng nhiệm vụ và tổ chức của đơn vị; kịp thời tham mưu, đề xuất Chi bộ và Lãnh đạo Vụ các giải pháp quan tâm, chăm lo đến đời sống tinh thần và vật chất của đoàn viên công đoàn, về cơ bản đã đáp ứng được mặt bằng chung như các đơn vị khác.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất trong mọi hoạt động; chủ động cùng với tập thể đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn cấp trên phát động, Công đoàn Vụ  đã duy trì các hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh đó, Công đoàn Vụ luôn đề cao và phát huy dân chủ, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để tổng hợp, báo cáo công đoàn cấp trên và phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho đoàn viên công đoàn. Các công đoàn viên đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động công đoàn; kịp thời động viên, thăm hỏi và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau trong công việc chuyên môn và trong cuộc sống.

 

Quang cảnh đại hội

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng thẳng thắn nêu rõ những hạn chế, tồn tại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn Vụ Công tác thanh niên nhiệm kỳ 2023 - 2028, với các phương hướng cụ thể: (1) Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên công đoàn, góp phần xây dựng đơn vị và chức công đoàn vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết của Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội Công đoàn Bộ Nội vụ và Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của công đoàn cấp trên. (2) Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên Công đoàn Vụ; chủ động đề xuất chi ủy, lãnh đạo Vụ các giải pháp hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên công đoàn; đổi mới, sáng tạo về hình thức tổ chức sinh hoạt công đoàn bảo đảm phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị. (3) Tuyên truyền, vận động đoàn viên Công đoàn Vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động công đoàn; phát huy nội lực, tinh thần đoàn kết, thống nhất của đơn vị; tham gia tích cực, hiệu quả các phong trào do công đoàn các cấp phát động; tham gia cải cách hành chính, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Văn minh công sở” và kỷ luật công sở, kỷ luật công vụ; tăng cường các hoạt động dân chủ, công khai trong đơn vị; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. (4) Tổ chức phát động các phong trào thi đua trong Công đoàn Vụ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chú trọng bồi dưỡng gương điên hình tiên tiến, đề xuất cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng kịp thời đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác và hoạt động công đoàn. (5) Động viên, khuyến khích đoàn viên công đoàn tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để tự tin, chủ động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; tích cực, trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi của đoàn viên công đoàn.

Các đại biểu thảo luận tại Đại hội

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận và có những góp ý cụ thể để hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công đoàn Vụ Công tác thanh niên.

Các Công đoàn viên tiến hành bỏ phiếu

Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Công tác thanh niên nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 03 đồng chí: đồng chí Đỗ Thị Minh Nguyệt; đồng chí Lương Thị Hải Anh; đồng chí Lê Đỗ Anh.

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Công tác thanh niên thể nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

 Công đoàn Vụ Công tác thanh niên chụp ảnh lưu niệm

 

Thu Trang

 

Tìm kiếm