BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Quyết định số 69/2024/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024 - Quyết định số 68/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ - Quyết định số 1099/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng - Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ về lĩnh vực Chính quyền địa phương - Quyết định số 1098/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố TTHC quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức - Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Nội vụ
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Kết quả Thanh tra, kiểm tra

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức của tỉnh Sơn La

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức của tỉnh Sơn La

04/07/2023 11:16 - Lượt xem: 0

Ngày 08/02, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 50/TB-TTBNV việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/8/2020.

Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại UBND Thành phố Cần Thơ

Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại UBND Thành phố Cần Thơ

04/07/2023 11:05 - Lượt xem: 0

Sáng ngày 25/01, tại UBND Thành phố Cần Thơ, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Quyết định số 28/QĐ-TTBNV ngày 20/01/2021 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ về kiểm tra việc UBND thành phố Cần Thơ thực hiện Kết luận thanh tra số 594/KL-TTBNV ngày 26/9/2018 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ. Bà Chu Thị Hồng Tâm, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ chủ trì buổi làm việc.

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức của tỉnh Đắk Nông

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức của tỉnh Đắk Nông

04/07/2023 10:59 - Lượt xem: 0

Ngày 25/12, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 689/TB-TTBNV về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Đắk Nông, giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/4/2020.

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức của tỉnh Ninh Bình

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức của tỉnh Ninh Bình

04/07/2023 10:47 - Lượt xem: 0

Ngày 04/9, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 431/TB-KLTT kết luận việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Ninh Bình.

Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ

Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ

23/12/2022 15:44 - Lượt xem: 4254

Ngày 18/11, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Quyết định số 909/QĐ-BNV phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ.

Hà Tĩnh: Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng công chức thuộc đối tượng được thu hút

Hà Tĩnh: Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng công chức thuộc đối tượng được thu hút

10/11/2021 19:15 - Lượt xem: 516

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh, một trong những phương hướng tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trong thời gian tới của tỉnh là quan tâm việc đào tạo, bồi dưỡng nhất là kỹ năng làm việc thực tiễn đối với các cán bộ, công chức đối tượng được thu hút.


Tăng cường công tác quản lý địa giới đơn vị hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới

Tăng cường công tác quản lý địa giới đơn vị hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới

11/08/2020 12:05 - Lượt xem: 7115

Tổ chức đơn vị hành chính là thành tố quan trọng của cấu trúc hành chính nhà nước, thể hiện sự phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở Trung ương với chính quyền của các cộng đồng lãnh thổ địa phương. Việc tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với đặc điểm lịch sử truyền thống và các đặc trưng vùng miền, khả năng quản lý của các cấp chính quyền, tạo thuận lợi cho đời sống của người dân là yêu cầu thiết yếu để chính quyền địa phương ở mỗi quốc gia hoạt động hiệu quả.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tiếp đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tiếp đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

30/08/2019 13:44 - Lượt xem: 1839

Sáng ngày 02/8, tại Trụ sở Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã có buổi tiếp đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống ngành Quản lý Nhà nước về tôn giáo (02/8/1955 - 02/8/2019).

Tỉnh Bạc Liêu: Huyện Phước Long phấn đấu không còn hộ nghèo

Tỉnh Bạc Liêu: Huyện Phước Long phấn đấu không còn hộ nghèo

02/07/2019 20:10 - Lượt xem: 2734

Năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 317 hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo còn lại 1.096 hộ cận nghèo. Phấn đấu đến cuối năm 2019 huyện Phước Long sẽ không còn hộ nghèo.

Cà Mau: Huyện Cái Nước phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Cà Mau: Huyện Cái Nước phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp

27/06/2019 16:32 - Lượt xem: 1976

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình phát triển kinh tế- xã hội của huyện Cái Nước (Cà Mau) đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những thành tựu quan trọng về mọi mặt.

Tìm kiếm