BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại UBND Thành phố Cần Thơ

04/07/2023 11:05

Sáng ngày 25/01, tại UBND Thành phố Cần Thơ, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Quyết định số 28/QĐ-TTBNV ngày 20/01/2021 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ về kiểm tra việc UBND thành phố Cần Thơ thực hiện Kết luận thanh tra số 594/KL-TTBNV ngày 26/9/2018 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ. Bà Chu Thị Hồng Tâm, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ chủ trì buổi làm việc.

Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND Thành phố và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thuộc UBND Thành phố Cần Thơ. 

Bà Chu Thị Hồng Tâm phát biểu tại buổi làm việc

Theo Quyết định, Đoàn kiểm tra có 04 thành viên, do bà Chu Thị Hồng Tâm, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn. Sau khi làm việc với UBND Thành phố Cần Thơ, Đoàn sẽ làm việc với một số sở, UBND quận, huyện. 

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Chu Thị Hồng Tâm cho biết, hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định và xử lý về thanh tra theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 và Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ là hoạt động thường xuyên của Thanh tra Bộ Nội vụ nhằm đảm bảo kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến kết luận thanh tra thực hiện nghiêm túc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra và công tác quản lý nhà nước về thanh tra. 

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND Thành phố Cần Thơ cho biết, ngay sau khi có Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ, UBND Thành phố Cần Thơ đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các kiến nghị nêu tại Kết luận thanh tra, phân công Sở Nội vụ là cơ quan đầu mối theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

Ông Dương Tấn Hiển phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo UBND Thành phố Cần Thơ, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND Thành phố thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung, mục đích làm việc của Đoàn kiểm tra; đồng thời, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn kiểm tra theo lịch làm việc đã được công bố./.

Thanh Tuấn
Nguồn: Moha.gov.vn
Tìm kiếm