BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Hà Tĩnh: Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng công chức thuộc đối tượng được thu hút

10/11/2021 19:15

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh, một trong những phương hướng tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trong thời gian tới của tỉnh là quan tâm việc đào tạo, bồi dưỡng nhất là kỹ năng làm việc thực tiễn đối với các cán bộ, công chức đối tượng được thu hút.


Triển khai thực hiện Nghị định 140/2017/NĐ-CP, đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã tuyển dụng được 09  sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, trong đó có 03 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, 06 cán bộ khoa học trẻ.

Việc thực hiện tuyển dụng thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ thực hiện theo đúng quy định, đã tuyển dụng được những sinh viên tiềm năng vào làm việc tại các cơ quan, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của đơn vị.

Các đơn vị có công chức tuyển dụng theo chính sách thu hút thường xuyên quan tâm sát sao đến việc đào tạo, bồi dưỡng công chức mới. Các chế độ chính sách đối với công chức thu hút theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP được đảm bảo đầy đủ theo quy định; công chức tuyển thu hút được bố trí người hướng dẫn tập sự, được trang bị đầy đủ máy móc, trang thiết bị và điều kiện làm việc; được hưởng các chế độ chính sách và quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Hà Tỉnh, chính sách thu hút, tạo nguồn từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP là một chính sách rất ưu việt của Đảng và Nhà nước nhằm thu hút và sử dụng nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đảm bảo nguồn lực cán bộ, công chức có chất lượng cao. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có cơ hội thử thách, phát triển sự nghiệp; do số công chức này đều có độ tuổi rất trẻ nên cơ hội để vào diện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển bổ nhiệm là rất lớn, đây là nguồn cán bộ có chất lượng tốt cho Đảng, Nhà nước. 

Đồng thời, con em Hà Tĩnh nói riêng và các sinh viên giỏi, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh đang học tập tại các trường Đại học trong và ngoài nước có động lực học tập và có cơ hội về cống hiến xây dựng cho quê hương Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, số lượng sinh viên xuất sắc và các nhà khoa học trẻ còn ít, mặc dù đã có chính sách về chế độ cao hơn đối với những công chức tuyển dụng thông qua thi tuyển nhưng nhiều sinh viên sau khi đăng ký xét tuyển vẫn không tham gia dự tuyển. Các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có chất lượng cao nhưng kinh nghiệm trong công tác thực tiễn chưa nhiều, vì vậy, vẫn có những trường hợp được tuyển sau khi thu hút vẫn chưa phát huy hết sở trường công tác của mình và tính ưu việt của chính sách.

Cùng với đó, việc tuyển dụng cán bộ, công chức thu hút vẫn chưa thực sự quan tâm đến kỹ năng làm việc thực tiễn mà chủ yếu dựa trên bằng cấp. Cùng với đó, việc phát hiện sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vẫn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là đến từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ sau khi nắm được thông tin tuyển dụng mới đăng ký vì vậy vẫn chưa thực sự có nhiều lựa chọn trong quá trình tuyển dụng.

Về phương hướng tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền và quán triệt Nghị định số 140/2017/NĐ-CP. Tiếp tục quan tâm, chú trọng việc xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị định 140/NĐ-CP đảm bảo tính khả thi.

Tăng cường việc theo dõi, đánh giá và quản lý đối tượng được thu hút nhằm đánh giá đúng thực chất và đưa kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức có năng lực nổi trội trong quá trình công tác.

Đặc biệt, quan tâm việc đào tạo, bồi dưỡng nhất là kỹ năng làm việc thực tiễn đối với các cán bộ, công chức đối tượng được thu hút. Tiếp tục rà soát, theo dõi phát hiện tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm của các ngành để tiếp tục đề xuất tuyển dụng theo quy định.

Đồng thời, sẽ xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ và truyền thông hiệu quả, thu hút hơn đến các ứng viên đáp ứng đủ yêu cầu dự tuyển nhưng chưa sẵn sàng hoặc chưa có cơ hội làm việc tại Hà Tĩnh (đặc biệt là các du học sinh, sinh viên, người lao động hộ khẩu Hà Tĩnh nhưng đang sinh sống, làm việc tại các địa bàn khác). Từ đó gia tăng số lượng hồ sơ tham gia và nâng cao chất lượng thu hút./.

Thanh Tuấn (Nguồn: Vụ Công tác thanh niên cung cấp)

Tìm kiếm