BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Tỉnh Bạc Liêu: Huyện Phước Long phấn đấu không còn hộ nghèo

02/07/2019 20:10

Năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 317 hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo còn lại 1.096 hộ cận nghèo. Phấn đấu đến cuối năm 2019 huyện Phước Long sẽ không còn hộ nghèo.

Phát triển kinh tế nông thôn
Bước vào năm 2019, tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Phước Long (Bạc Liêu) còn nhiều khó khăn và thách thức. Song, với sự quyết tâm và nổ lực của cả hệ thống Chính trị, trong 6 tháng đầu năm đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên nhiều mặt.
Ông Phạm Thanh Hải, Chủ tịch UBND huyện Phước Long (Bạc Liêu).

Sau khi được Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, Đảng bộ và nhân dân huyện Phước Long  tiếp tục chung sức, chung lòng xây dựng quê hương Phước Long trở thành huyện NTM nâng cao, và tiến tới huyện NTM kiểu mẫu vào năm 2020.

Với quyết tâm đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện tiếp tục phát triển toàn diện, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, phát triển kinh tế hộ gia đình ổn định.

Ông Phạm Thanh Hải, Chủ tịch UBND huyện Phước Long, chia sẻ: “Với quyết tâm, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống của nhân dân, huyện đã tập trung quy hoạch từng tiểu vùng sản xuất cụ thể, thực hiện xây dựng cánh đồng lớn, liên kết các Cty, doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân.

Từng bước xây dựng vùng sản xuất hàng hóa, nông sản tập trung, nông sản sạch, sản xuất theo mô hình liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; nhân rộng các mô hình sản xuất kết hợp bền vững đạt hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình tôm lúa, tôm – cua – cá, lúa – tôm càng xanh, mô hình nuôi cá sấu, le le.

Ngoài ra, huyện đã vận động nhân dân cải tạo vườn tạp được 125 hộ, với 124.920 m2, đã hỗ trợ 8.376 cây ăn trái các loại. Ngoài ra, vận động nhân dân phát hoang trồng cây dừa xiêm trên các tuyến đường chính dọc theo các trục kênh được 12.900 cây.
Tuyến lộ nông thôn mới tại ấp Tường II, xã Hưng Phú (H. Phước Long).

Theo ông Hải, từ khi chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012, nhiều HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện đã có những đột phá trong tư duy. Liên kết sản xuất, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nông dân”.

Từ đầu năm đến nay, huyện đã thành lập mới 3 HTX, với 81 thành viên. Củng cố, kiện toàn 6 HTX thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới, đến nay toàn huyện Phước Long có 22 HTX, với 480 thành viên. Ngoài ra, huyện đã thành lập mới 1 THT, với 14 thành viên; củng cố, kiện toàn 5 tổ hợp tác, đến nay có 57 THT, với 1.368 thành viên.

Anh Trịnh Văn Cường, Giám đốc HTX Vĩnh Cường cho biết: Trước đây, người dân ở địa phương sản xuất nhỏ lẻ, sản phẩm nông nghiệp không có thị trường ổn định. Nhiều nông dân trồng lúa, rau, nuôi gà, nuôi lợn… thường hay bị thương lái mua ép giá, thậm chí không bán được. Thấy được điều đó, tôi đã bàn với các hộ khác trong thôn thành lập HTX nông nghiệp để cùng nhau liên kết sản xuất. Trong thời gian tới HTX Vĩnh Cường xây dựng vùng nguyên liệu, với diện tích 11 ha, đảm bảo đầu ra cho nông dân.  

Không còn hộ nghèo

Một trong những vấn đề quan trọng, luôn được quan tâm chỉ đạo thường xuyên là công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm cho người lao động ở địa phương, đặc biệt là lao động vùng nông thôn.

Để giải quyết về bài toán trên, huyện Phước Long đã mở rộng các mô hình sản xuất, khuyến khích chuyển dịch cơ cấu lao động và tạo việc làm cho lao động tại địa phương.
Huyện Phước Long phấn đấu đến cuối năm 2019 huyện sẽ không còn hộ nghèo.

Ông Hải cho biết, Đề án chuyển đổi ngành nghề cho lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện. Bước đầu Phước Long đã thực hiện tốt các mô hình sản xuất kết hợp bền vững đạt hiệu quả kinh tế cao; phát triển đàn gia súc, gia cầm và chăn nuôi các loại động vật hoang dã.

Từ đó, thu nhập của người dân trong huyện không ngừng được nâng lên, năm 2018 GRDP bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt gần 49 triệu đồng. Phấn đấu đến cuối năm 2019 GRDP đạt trên 54 triệu đồng, ông Hải nói.

Bên cạnh đó, cuối năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 1,09% (còn 317 hộ nghèo); tỷ lệ hộ cận nghèo còn 3,78% (còn lại 1.096 hộ cận nghèo).

Từ đầu năm 2019 đến nay, huyện tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, phân công đảng viên giúp đỡ hộ nghèo. Đã trao vốn được 178 hộ nghèo, với số tiền 341 triệu đồng. Phấn đấu đến cuối năm 2019 huyện Phước Long sẽ không còn hộ nghèo, trừ các hộ thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, bệnh tật...).

Nguồn: nongnghiep.vn

Tìm kiếm