Không gian An toàn cho Phụ nữ và Trẻ em: Từ lý luận đến thực tiễn và khuyến nghị chính sách

Không gian An toàn cho Phụ nữ và Trẻ em: Từ lý luận đến thực tiễn và khuyến nghị chính sách Mới

27/06/2019 15:47

Ngày 24/6/2019, tại Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia “Không gian An toàn cho Phụ nữ và Trẻ em - Khuyến nghị chính sách” với sự tham gia của hơn 100 đại biểu là các chuyên gia, các nhà khoa học có uy tín về các lĩnh vực xã hội, phụ nữ và bình đẳng giới; các nhà quản lý đến từ bộ, ban, ngành; cơ quan Liên hiệp quốc, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại Việt Nam.

Chi tiết >>