Chọn năm Chọn cấp Lĩnh vực

 STTTên đề tài khoa họcChủ nhiệm đề tài
1 HOÀN THIỆN TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CẤP XÃ ĐÁP ỨNG YÊU CẤU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ThS. Đoàn Nhân Đạo
2 CHUYỂN GIAO MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CHO CÁC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ TS. Quang Thị Ngọc Huyền
3 CƠ SỞ LÝ LUẬN Và THỰC TIỄN VỀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG PHI LỢI NHUẬN CỦA CÁC ĐƠN VỊ CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG ThS. Nguyễn Thị Hoàng
4 CƠ SỞ KHOA HỌC ÁP DỤNG MÔ HÌNH TỰ QUẢN Ở CHÍNH QUYỀN XÃ ThS. Trần Thị Minh Châu
5 HOÀN THIỆN CƠ CHẾ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NƠI KHÔNG TỔ CHỨC HĐND ThS. Phan Trung Tuấn
6 CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TRONG ĐIỀU KIỆN ĐẨY MẠNH CCHC NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM Ông Nguyễn Thanh Bình
7 CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CCHC TS. Nguyễn Ngọc Vân
8 CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TRONG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA ThS. Doãn Đức Hảo
9 PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẠT HIỆU QUẢ CAO TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY TS. Phạm Huy Giang
10 NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ CÔNG NGHỆ LEAFCASTING TRONG CÔNG TÁC TU BỔ TÀI LIỆU LƯU TRỮ ThS. Vũ Thị Thanh Thủy
11 NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TỔ CHỨC, QUẢN LÝ TÀI LIỆU LƯU TRỮ Ở ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA LUẬT LƯU TRỮ ThS. Nguyễn Thị Hà
12 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ThS. Nguyễn Đức Hạnh
13 NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TRƯỚC YÊU CẦU HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN ThS. Dương Mạnh Hùng
14 QUAN HỆ GIỮA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM VỚI CÁC TỔ CHỨC HỆ PHÁI, SƠN MÔN PHẬT GIÁO VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ThS. Trần Thị Minh Nga
15 CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 ThS. Lê Thanh Huyền
16 CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TRONG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA TS. Vũ Ngọc Hoa
17 SỬ DỤNG NGÔN NGỮ TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH (QUA KHẢO SÁT VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CỦA UBND CẤP XÃ Ở TỈNH QUẢNG NAM VÀ TP. ĐÀ NẴNG) ThS. Trương Thị Thủy
18 CƠ CHẾ THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN TRONG ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN TS. Vũ Trường Sơn - Vụ Tổng hợp
19 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ CÔNG CHỨC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆC VẬN DỤNG VÀO ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM ThS. Phạm Thu Hằng - Vụ Hợp tác quốc tế
20 MÔ HÌNH TỰ QUẢN CỦA CỘNG ĐỒNG THÔN, LÀNG , ẤP, BẢN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY TS. Hà Quang Ngọc - Văn phòng Bộ Nội vụ
12345678910...

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 40.167.010

Khách Online : 877