Tin tức - sự kiện (Điều tra CSHC)

Thông cáo báo chí kết quả sơ bộ Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

11/01/2022 14:11 - Lượt xem: 3646

Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương ra Thông cáo báo chí kết quả sơ bộ Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Bình Thuận: Phiếu điều tra cơ sở hành chính đạt chất lượng Khá

16/12/2021 14:14 - Lượt xem: 3521

Chiều ngày 15/12, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Cà Mau: Phiếu điều tra cơ sở hành chính đạt chất lượng Khá

16/12/2021 14:14 - Lượt xem: 2340

Chiều ngày 15/12, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tiền Giang: Địa phương cuối cùng hoàn thành nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính, đạt chất lượng Tốt

16/12/2021 14:14 - Lượt xem: 2674

Sáng ngày 16/12, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Đồng Nai: Kết quả điều tra cơ sở hành chính đạt chất lượng tốt

15/12/2021 17:56 - Lượt xem: 2425

Chiều ngày 14/12, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điện Biên: Kết quả điều tra cơ sở hành chính đạt chất lượng tốt

15/12/2021 17:56 - Lượt xem: 2516

Chiều ngày 14/12, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

TP. Hồ Chí Minh: Kết quả điều tra cơ sở hành chính đạt chất lượng tốt

15/12/2021 17:56 - Lượt xem: 2087

Sáng ngày 15/12, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Vĩnh Phúc: Phiếu điều tra cơ sở hành chính không đạt chất lượng nghiệm thu

15/12/2021 17:56 - Lượt xem: 2105

Sáng ngày 15/12, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Bình Dương: Kết quả điều tra cơ sở hành chính đạt chất lượng tốt

14/12/2021 15:22 - Lượt xem: 2427

Sáng ngày 14/12, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Hậu Giang: Phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đạt chất lượng nghiệm thu

14/12/2021 15:22 - Lượt xem: 2238

Sáng ngày 14/12, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.