Hậu Giang: Phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đạt chất lượng nghiệm thu

14/12/2021 15:22
  • Print
  • Lượt xem: 2237

Sáng ngày 14/12, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh Hậu Giang; Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Hậu Giang.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 nên Ban Chỉ đạo Trung ương tiến hành nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính của Ban Chỉ đạo tỉnh Hậu Giang theo hình thức trực tuyến để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Tại buổi nghiệm thu, Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; công tác tổ chức điều tra; tiến độ thời gian; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra chọn mẫu phiếu đảm bảo tính trung thực, chính xác của thống kê số liệu điều tra quốc gia trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ông Phan Hoàng Ngoan báo cáo tại buổi nghiệm thu

Báo cáo kết quả điều tra của tỉnh Hậu Giang, ông Phan Hoàng Ngoan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ phó Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh Hậu Giang cho biết, nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng việc thực hiện Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính của Trung ương, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hậu Giang đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn triển khai công tác Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh kịp thời, đảm bảo theo quy định.

Ban Chỉ đạo tỉnh đã quyết định trưng tập 29 công chức tham gia làm giám sát viên, quản trị hệ thống phục vụ cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; đồng thời, phân công rõ nhiệm vụ cho từng giám sát viên, quản trị hệ thống.
Ban Chỉ đạo cấp huyện đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các giám sát viên và quản trị hệ thống thực hiện việc kê khai và giám sát việc khai phiếu điều tra cơ sở hành chính theo quy định.

Cấp phát tài khoản cho các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng điều tra, các giám sát viên, quản trị hệ thống cấp huyện; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị kê khai phiếu thu thập thông tin về đơn vị hành chính năm 2021 trên Phần mềm điều tra cơ sở hành chính của Bộ Nội vụ theo quy định.

Ban Chỉ đạo các huyện đã tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nội dung hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị  kê khai phiếu điều tra đảm bảo tiến độ theo quy định. Quản trị viên, giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc người cung cấp thông tin thực hiện đúng tiến độ thu thập thông tin theo quy định; kiểm soát logic, chất lượng thông tin do đơn vị hành chính cung cấp trước khi trình lên đơn vị phê duyệt.

Kết quả công tác điều tra thu thập thông tin, công tác kiểm tra, nghiệm thu Phiếu điều tra đối với các sở, ngành và Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố đã được hoàn thành, đảm bảo thời gian, chất lượng, tương ứng với tổng số 319 phiếu điều tra/ 319 cơ sở hành chính, đạt 100% danh sách nền theo quy định.

Ông Nguyễn Mạnh Quân đánh giá kết quả điều tra của tỉnh Hậu Giang

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính tỉnh Hậu Giang, ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) ,Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, Ban Chỉ đạo tỉnh Hậu Giang đã triển khai quyết liệt và hiệu quả cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, giám sát theo Phương án Điều tra cơ sở hành chính cũng như các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. 

Công tác thu thập thông tin phiếu điều tra đầy đủ theo danh sách nền; Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã tổ chức rà soát, kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ theo yêu cầu. Qua đó, đánh giá kết quả phiếu điều tra của tỉnh Hậu Giang đạt chất lượng nghiệm thu, với tỷ lệ 87,5% số phiếu chọn mẫu.

Các phiếu điều tra của tỉnh Hậu Giang không có lỗi hệ thống; tuy nhiên, đối với một số phiếu cần rà soát, kiểm tra lại về mã sản phẩm, doanh thu, chi phí hao mòn; một số phiếu còn sai về đơn vị tính; rà soát để khớp đúng với số biên chế hiện có. Xác định lại mô hình của Ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã, nếu các đơn vị này hạch toán độc lập thì khai phiếu; nếu hạch toán phụ thuộc thì loại bỏ phiếu điều tra.

Ông Nguyễn Mạnh Quân đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Hậu Giang tiếp tục chỉ đạo để hoàn thiện một số Phiếu thu thập thông tin còn những lỗi nhỏ trong vòng 07 ngày kể từ ngày nghiệm thu. Đề nghị lập danh sách các đơn vị không phối hợp (nếu có) trong quá trình điều tra để rút kinh nghiệm chung cho những lần điều tra sau. Về kinh phí, thực hiện thanh toán và quyết toán theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và quy định của Nhà nước.

Ông Nguyễn Minh Trí phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh Hậu Giang cho biết, quá trình tổ chức triển khai thực hiện Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh luôn nhận được chỉ đạo, hướng dẫn sát sao, kịp thời của Ban Chỉ đạo Trung ương. Ban chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh kê khai phiếu điều tra cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định.

Tuy nhiên, một số đơn vị khi kê khai Phiếu điều tra chưa nghiên cứu kỹ, bám sát vào hướng dẫn hồ sơ, tài liệu kiểm chứng của một số cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ, do vậy, Phiếu thu thập thông tin còn một số nội dung sai sót, nhầm lẫn và phải khai phiếu lại nhiều lần… 

Ông Nguyễn Minh Trí trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại buổi nghiệm thu và khẳng định sẽ đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phiếu còn lỗi nhỏ; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương để phiếu điều tra của tỉnh Hậu Giang đạt chất lượng cao nhất.

Thanh Tuấn