Đồng Nai: Kết quả điều tra cơ sở hành chính đạt chất lượng tốt

15/12/2021 17:56
  • Print
  • Lượt xem: 2425

Chiều ngày 14/12, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; bà Trần Thị Ái Liên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ phó Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh Đồng Nai; Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Đồng Nai.

Đại diện Ban Chỉ đạo tỉnh Đồng Nai báo cáo tại buổi nghiệm thu

Theo báo cáo kết quả điều tra cơ sở hành chính của Ban Chỉ đạo tỉnh Đồng Nai, triển khai thực hiện cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bản tỉnh Đồng Nai theo hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh năm 2021, gồm 14 thành viên, do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Cục trưởng Cục Thống kê làm Phó Trưởng ban thường trực và Giám đốc Sở Nội vụ là Phó Trưởng ban; Chủ tịch UBND tỉnh quyết định kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo; thành lập Tổ thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo với 20 thành viên; thành lập Tổ Giám sát viên và Quản trị hệ thống cấp tỉnh; ban hành Chỉ thị số  về Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Nhằm triển khai thực hiện tốt cuộc điều tra cơ sở hành chính, Ban Chỉ đạo tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch triển khai điều tra cơ sở hành chính năm 2021; chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ đạo cấp huyện thành lập các Tổ Giám sát viên và quản trị hệ thống cấp huyện và ban hành các Kế hoạch thực hiện điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn nhằm đảm bảo cập nhật thông tin điều tra theo lộ trình, yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương và hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị cập nhật thông tin trên hệ thống mềm và phê duyệt Phiếu điều tra của các đơn vị.

Sở Nội vụ - cơ quan Thường trực Tổng điều tra cơ sở hành chính đã thực hiện theo dõi, đôn đốc và ban hành các văn bản triển khai hướng dẫn các đơn vị thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong cả tỉnh.

Kết quả công tác điều tra thu thập thông tin, công tác kiểm tra, nghiệm thu Phiếu điều tra đối với các sở, ngành và Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố đã được hoàn thành, đảm bảo thời gian, chất lượng, tương ứng với tổng số 511 phiếu điều tra/ 511 cơ sở hành chính, đạt 100% danh sách nền theo quy định.

Ông Nguyễn Mạnh Quân đánh giá kết quả điều tra của tỉnh Đồng Nai

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, Ban Chỉ đạo tỉnh Đồng Nai đã triển khai quyết liệt và hiệu quả cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, giám sát theo Phương án Điều tra cơ sở hành chính cũng như các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. 

Công tác thu thập thông tin phiếu điều tra đầy đủ theo danh sách nền; Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã tổ chức rà soát, kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ theo yêu cầu. Qua đó, đánh giá kết quả phiếu điều tra của tỉnh Đồng Nai đạt chất lượng tốt, với tỷ lệ  96,12% số phiếu chọn mẫu.

Các phiếu điều tra của tỉnh Đồng Nai không có lỗi hệ thống; tuy nhiên, đối với một số phiếu cần rà soát, kiểm tra lại về mã sản phẩm, doanh thu, chi phí hao mòn; rà soát để khớp đúng với số biên chế hiện có.

Ông Nguyễn Mạnh Quân đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo để hoàn thiện một số Phiếu thu thập thông tin còn những lỗi nhỏ trong vòng 07 ngày kể từ ngày nghiệm thu. Đề nghị lập danh sách các đơn vị không phối hợp (nếu có) trong quá trình điều tra để rút kinh nghiệm chung cho những lần điều tra sau. Về kinh phí, thực hiện thanh toán và quyết toán theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và quy định của Nhà nước.

Bà Trần Thị Ái Liên phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, bà Trần Thị Ái Liên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ phó Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh Đồng Nai cho biết, công tác điều tra được sự quan tâm của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Nội vụ, UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện. Sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị với đội ngũ giám sát viên, quản trị hệ thống trong công tác hoàn chỉnh thông tin phiếu điều tra.

Công tác thu thập thông tin được triển khai kịp thời đến các cơ sở hành chỉnh trên địa bàn tỉnh đảm bảo công tác cập nhật thông tin đúng theo quy định, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương…

Tuy nhiên, bà Trần Thị Ái Liên cũng chia sẻ, cuộc điều tra cơ sở hành chính được thực hiện trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và cũng là thời gian chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong cả nước nên đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ điều tra còn phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, do đó ảnh hưởng đến tiến độ điều tra. Đây là lần đầu tiên Sở Nội vụ được giao nhiệm vụ theo dõi, triển khai, hướng dẫn việc điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh, công chức phụ trách nhiệm vụ điều tra chưa có kinh nghiệm và chuyên môn sâu về lĩnh vực này dẫn đến còn lúng túng trong quá trình thực hiện.

Bà Trần Thị Ái Liên trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại buổi nghiệm thu và khẳng định sẽ đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phiếu còn lỗi nhỏ; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương để phiếu điều tra của tỉnh Đồng Nai đạt chất lượng cao nhất.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương chúc mừng kết quả nghiệm thu của tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi nghiệm thu, Ban Chỉ đạo Trung ương đã đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; công tác tổ chức điều tra; tiến độ thời gian; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra chọn mẫu phiếu đảm bảo tính trung thực, chính xác của thống kê số liệu điều tra quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Đồng Nai tiếp tục rà soát, hoàn thiện một số phiếu còn lỗi nhỏ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương tại buổi nghiệm thu. Kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Đồng Nai sẽ được tổng hợp, công bố và xuất bản, phục vụ cho việc hoạch định chính sách chung của cả nước.

Thanh Tuấn