Tiền Giang: Địa phương cuối cùng hoàn thành nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính, đạt chất lượng Tốt

16/12/2021 14:14
  • Print
  • Lượt xem: 2630

Sáng ngày 16/12, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương;ông  Lê Hoàng Liêm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh Tiền Giang; Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Tiền Giang.

Ông Lê Hoàng Liêm báo cáo tại buổi nghiệm thu

Theo Báo cáo kết quả điều tra cơ sở hành chính của Ban Chỉ đạo tỉnh Tiền Giang, nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện điều tra cơ sở hành chính năm 2021, nhằm đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ trên toàn tỉnh như: quyết định thành lập Tổ gúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh; quyết định phân công nhiệm vụ cho Quản trị viên, Giám sát viên; ban hành kế hoạch triển khai cuộc điều tra; kế hoạch thông tin, tuyên truyền; kế hoạch kiểm tra, giám sát; kế hoạch rà soát danh sách nền; kế hoạch nghiệm thu; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra…

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn có các văn bản chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ giúp việc, thành viên Đoàn kiểm tra. Đồng thời, Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo, Quản trị hệ thống và giám sát viên đã chủ động thành lập nhóm thông tin nội bộ để kết nối, trao đổi, giải đáp vướng mắc giữa các thành viên với nhau và nhắc nhở, đôn đốc đầu mối của Ban Chỉ đạo cấp huyện về tiến độ điều tra, hướng dẫn hoàn thành ghi phiếu điều tra.

Ngay sau khi các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được cấp tài khoản đăng nhập để điền thông tin vào phiếu điều tra; Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo Quản trị hệ thống và Giám sát viên hướng dẫn các cơ quan đơn vị đăng nhập; đồng thời, đã tổ chức hội nghị tập huấn để triển khai điền các thông tin vào phiếu điều tra.

Với sự chỉ đạo thường xuyên của Ban Chỉ đạo tỉnh, sự nhiệt tình, trách nhiệm của Quản trị hệ thống và Giám sát viên thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành việc thu thập thông tin và nghiệm thu phiếu điều tra đối với các sở, ngành và 11/11 huyện, thị xã, thành phố, tương ứng với 485 phiếu/ 485 đơn vị hành chính, đạt tỷ lệ 100% danh sách sách nền theo quy định.

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, Ban Chỉ đạo tỉnh Tiền Giang đã triển khai quyết liệt và hiệu quả cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, giám sát theo Phương án Điều tra cơ sở hành chính cũng như các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. 

Công tác thu thập thông tin phiếu điều tra đầy đủ theo danh sách nền; Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã tổ chức rà soát, kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ theo yêu cầu. Qua đó, đánh giá kết quả phiếu điều tra của tỉnh Tiền Giang đạt chất lượng Tốt, với tỷ lệ  96,3% số phiếu chọn mẫu.

Các phiếu điều tra của tỉnh Tiền Giang không có lỗi hệ thống; tuy nhiên, đối với một số phiếu cần rà soát, kiểm tra lại như tổng số lao động trong biên chế hành chính chưa khớp đúng; về doanh thu, tài sản, chi phí hao mòn phản ánh chưa chính xác…

Ông Nguyễn Mạnh Quân đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Tiền Giang tiếp tục chỉ đạo để hoàn thiện một số Phiếu thu thập thông tin còn những lỗi nhỏ trong vòng 07 ngày kể từ ngày nghiệm thu. Đề nghị lập danh sách các đơn vị không phối hợp (nếu có) trong quá trình điều tra để rút kinh nghiệm chung cho những lần điều tra sau. Về kinh phí, thực hiện thanh toán và quyết toán theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và quy định của Nhà nước.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, ông  Lê Hoàng Liêm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh Tiền Giang cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện cuộc điều tra, Ban Chỉ đạo tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và chỉ đạo thường xuyên của Ban Chỉ đạo Trung ương, lãnh đạo UBND tỉnh. Quản trị hệ thống và Giám sát viên được lựa chọn từ các sở, ngành, những người am hiểu về công nghệ thông tin, nhất là sử dụng và quản lý phần mềm và sự nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc đã thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị; quan tâm, phối hợp tốt của các đơn vị trong việc kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin trong phiếu điều tra.

Tuy nhiên, một số đơn vị chưa chủ động trong thực hiện phần nhiệm vụ của đơn vị mình, chưa nghiên cứu kỹ văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo; công tác phối hợp giữa Giám sát viên của Ban Chỉ đạo đối với các đơn vị được giao phụ trách đôi lúc chưa thật sự tốt nên việc cập nhật danh sách nền chưa chính xác, chưa đúng đối tượng điều tra; việc điền phiếu chưa đầy đủ thông tin, phải trả lại nhiều lần…

Ông  Lê Hoàng Liêm trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại buổi nghiệm thu và khẳng định sẽ đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phiếu còn lỗi nhỏ; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương để phiếu điều tra của tỉnh Tiền Giang đạt chất lượng cao nhất.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương chúc mừng kết quả nghiệm thu của tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra thu thập thông tin của Ban Chỉ đạo tỉnh Tiền Giang, nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của Ban Chỉ đạo và Quản trị viên, Giám sát viên các cấp, tỉnh Tiền Giang đã đạt được kết quả tốt.

Tại buổi nghiệm thu, Ban Chỉ đạo Trung ương đã đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; công tác tổ chức điều tra; tiến độ thời gian; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra chọn mẫu phiếu đảm bảo tính trung thực, chính xác của thống kê số liệu điều tra quốc gia trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Tiền Giang tiếp tục rà soát, hoàn thiện một số phiếu còn lỗi nhỏ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương tại buổi nghiệm thu. Kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Tiền Giang sẽ được tổng hợp, công bố và xuất bản, phục vụ cho việc hoạch định chính sách chung của cả nước.

Thanh Tuấn