Bình Dương: Kết quả điều tra cơ sở hành chính đạt chất lượng tốt

14/12/2021 15:22
  • Print
  • Lượt xem: 2427

Sáng ngày 14/12, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; ông Phạm Thành Nhân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh Bình Dương; Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Bình Dương.

Quang cảnh điểm cầu tỉnh Bình Dương

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh Bình Dương, xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; nhằm đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ, như: kế hoạch điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh; quyết định tuyển dụng và phân công nhiệm vụ giám sát viên, quản trị hệ thống cấp tỉnh, huyện;  hướng dẫn triển khai điều tra cơ sở hành chính; kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động của điều tra; hướng dẫn nghiệm thu Phiếu điều tra;…

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban Chỉ đạo, họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện, tổ chức tập huấn và phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Quản trị hệ thống và Giám sát viên các cấp đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân công. Tổ giúp việc cũng đã chủ động lập các nhóm trao đổi thông tin nội bộ để kịp thời phản ánh, hướng dẫn giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Cơ quan thường trực của Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo tỉnh (Sở Nội vụ) đã chủ động trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố trong việc lập danh sách đơn vị hành chính và cập nhật lên Website Điều tra cơ sở hành chính (www.hc2021.) đúng theo tiến độ quy định của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Ngay sau khi các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh được cấp tài khoản đăng nhập để cung cấp thông tin vào phiếu điều tra; Ban chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo Tổ Quản trị và Giám sát viên hướng dẫn các cơ quan đơn vị đăng nhập; đồng thời, tổ chức hội nghị tập huấn tại tỉnh và huyện để triển khai cung cấp thông tin vào Phiếu điều tra.

Kết quả công tác điều tra thu thập thông tin, công tác kiểm tra, nghiệm thu Phiếu điều tra đối với các sở, ngành và Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố đã được hoàn thành, đảm bảo thời gian, chất lượng, tương ứng với tổng số 369 phiếu điều tra/ 369 cơ sở hành chính, đạt 100% danh sách nền theo quy định.

Ông Nguyễn Mạnh Quân đánh giá kết quả điều tra của tỉnh Bình Dương

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) ,Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, Ban Chỉ đạo tỉnh Bình Dương đã triển khai quyết liệt và hiệu quả cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, giám sát theo Phương án Điều tra cơ sở hành chính cũng như các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. Tỉnh Bình Dương cũng là địa phương hoàn thành việc thu thập thông tin sớm so với các địa phương.

Công tác thu thập thông tin phiếu điều tra đầy đủ theo danh sách nền; Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã tổ chức rà soát, kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ theo yêu cầu. Qua đó, đánh giá kết quả phiếu điều tra của tỉnh Bình Dương đạt chất lượng tốt, với tỷ lệ  95,29% số phiếu chọn mẫu.

Các phiếu điều tra của tỉnh Bình Dương không có lỗi hệ thống; tuy nhiên, đối với một số phiếu cần rà soát, kiểm tra lại về mã sản phẩm, doanh thu, chi phí hao mòn; một số phiếu còn sai về đơn vị tính; rà soát để khớp đúng với số biên chế hiện có.

Ông Nguyễn Mạnh Quân đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Bình Dương tiếp tục chỉ đạo để hoàn thiện một số Phiếu thu thập thông tin còn những lỗi nhỏ trong vòng 07 ngày kể từ ngày nghiệm thu. Đề nghị lập danh sách các đơn vị không phối hợp (nếu có) trong quá trình điều tra để rút kinh nghiệm chung cho những lần điều tra sau. Về kinh phí, thực hiện thanh toán và quyết toán theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và quy định của Nhà nước.

Ông Phạm Thành Nhân phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, ông Phạm Thành Nhân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh Bình Dương cho biết, trong quá trình tổ chức triển khai, Ban Chỉ đạo tỉnh Bình Dương đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Chỉ đạo Trung ương. Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương đã nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ, trao đổi để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ và những nội dung phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện. 
Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh, công chức được giao tham mưu tổ chức triển khai cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh, quản trị hệ thống, giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm cao trong công tác tham mưu và triển khai, thực hiện theo nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện, cũng như Sở Nội vụ giao và phân công.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện kê khai phiếu điều tra cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định, cung cấp hồ sơ, tài liệu minh chứng đầy đủ, kịp thời.

Tuy nhiên, ông Phạm Thành Nhân cũng chia sẻ, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ Điều tra cơ sở hành chính, nhiều Giám sát viên được phân công thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại địa phương, phải thực hiện cách ly y tế,... Một số đơn vị chưa chủ động trong thực hiện phần nhiệm vụ của đơn vị mình, chưa đầu tư nghiên cứu văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo cấp trên; công tác phối hợp giữa Giám sát viên cấp huyện và các cơ sở hành chính chưa thật sự hiệu quả nên việc cập nhật danh sách nền chưa thật sự chính xác, việc kê khai thông tin trên Phiếu điều tra còn chưa chính xác, chưa đầy đủ thông tin, phải trả lại nhiều lần để hoàn chỉnh.

Ông Phạm Thành Nhân trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại buổi nghiệm thu và khẳng định sẽ đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phiếu còn lỗi nhỏ; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương để phiếu điều tra của tỉnh Bình Dương đạt chất lượng cao nhất.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương chúc mừng kết quả nghiệm thu của tỉnh Bình Dương.

Tại buổi nghiệm thu, Ban Chỉ đạo Trung ương đã đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; công tác tổ chức điều tra; tiến độ thời gian; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra chọn mẫu phiếu đảm bảo tính trung thực, chính xác của thống kê số liệu điều tra quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Bình Dương tiếp tục rà soát, hoàn thiện một số phiếu còn lỗi nhỏ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương tại buổi nghiệm thu. Kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Bình Dương sẽ được tổng hợp, công bố và xuất bản, phục vụ cho việc hoạch định chính sách chung của cả nước.

Thanh Tuấn