Vĩnh Phúc: Phiếu điều tra cơ sở hành chính không đạt chất lượng nghiệm thu

15/12/2021 17:56
  • Print
  • Lượt xem: 2069

Sáng ngày 15/12, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; ông Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh Vĩnh Phúc; Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Vĩnh Phúc.

Đại diện Ban Chỉ đạo tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo tại buổi nghiệm thu

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh Vĩnh Phúc, triển khai thực hiện cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Vĩnh Phúc.

Ban Chỉ đạo tỉnh đã hướng dẫn 9/9 huyện, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra và Tổ thường trực Điều tra cơ sở hành chính cấp huyện và cấp xã; phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ Thường trực và các giám sát viên; ban hành kế hoạch thực hiện phương án và tổ chức lớp bồi dưỡng hướng dẫn điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc…

Sau khi được Bộ Nội vụ cấp tài khoản, Ban Chỉ đạo tỉnh đã triển khai cấp tài khoản cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện điều tra. Trong quá trình thu thập thông tin, giám sát viên, quản trị viên các cấp thường xuyên liên hệ, hướng dẫn đơn vị, kiểm soát tiến độ, nhắc nhở, chỉnh sửa và cập nhật lại thông tin, đồng thời hỗ trợ các đơn vị trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc.

Kết quả công tác điều tra, thu thập thông tin, công tác kiểm tra, nghiệm thu Phiếu điều tra đối với các cơ quan, đơn vị hành chính được hoàn thành, đảm bảo thời gian, chất lượng, tương ứng với tổng số 453 phiếu điều tra/ 453 cơ sở hành chính, đạt 100% danh sách nền theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Phương Anh đánh giá kết quả điều tra của tỉnh Vĩnh Phúc

Đánh giá kết quả điều tra cơ sở hành chính của tỉnh Vĩnh Phúc, bà Nguyễn Thị Phương Anh, Giám sát viên Trung ương cho biết, Ban Chỉ đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện cuộc điều tra theo đúng các phương án do Ban Chỉ đạo Trung ương quy định và đã ban hành đầy đủ các văn bản triển khai, thu thập thông tin phiếu điều tra, kiểm tra tính logic và nghiệm thu theo quy định.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Phương Anh cũng đánh giá, các phiếu điều tra của tỉnh Vĩnh Phúc chưa đạt chất lượng nghiệm thu.

Một số lỗi hệ thống lặp đi lặp lại tại các phiếu trên địa bàn tỉnh như: số lao động trọng biên chế hành chính chưa khớp đúng; chỉ tiêu tổng tài sản xác định chưa đúng; chi phí hao mòn phản ánh không đầy đủ; cần xác định lại mô hình các ban đảng cấp huyện để khai lại phiếu; xác định lại chi phí hao mòn, tổng chi phí tại một số phiếu khối xã …

Bà Nguyễn Thị Phương Anh đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, kiểm tra, đối chiếu, hoàn thiện phiếu điều tra, đảm bảo 100% phiếu đạt chất lượng tốt nhất trong vòng 07 ngày kể từ ngày nghiệm thu. Đề nghị trưng tập thêm công chức, viên chức có kiến thức về tài chính, kế toán để rà soát, hoàn thiện thông tin liên quan đến tài sản, chi phí. Ban Chỉ đạo tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương để hỗ trợ, xử lý, hoàn thiện kết quả điều tra. Đồng thời, tổng hợp danh sách các đơn vị không phối hợp trong quá trình cung cấp thông tin để báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương nhằm rút kinh nghiệm chung.

Ông Trần Văn Hòa phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, ông Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng tiếp thu và khẳng định sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị kiểm tra lại toàn bộ phiếu điều tra, đối chiếu số liệu chính xác, đảm bảo các phiếu sau nghiệm thu đạt chất lượng tốt nhất.

Ông Trần Văn Hòa mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Ban Chỉ đạo Trung ương, của Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương trong thời gian tới để tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành cuộc điều tra.

Ông Nguyễn Mạnh Quân phát biểu tại buổi nghiệm thu

Kết luận buổi nghiệm thu, ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, buổi nghiệm thu đã hoàn thành việc đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; công tác tổ chức điều tra; tiến độ thời gian; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra chọn mẫu phiếu đảm bảo tính trung thực, chính xác của thống kê số liệu điều tra quốc gia. Tuy nhiên, kết quả điều tra của Ban Chỉ đạo tỉnh Vĩnh Phúc chưa đạt yêu cầu nghiệm thu.

Ông Nguyễn Mạnh Quân đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục chỉ đạo thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu đã được nêu ra tại buổi nghiệm thu; nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện cũng như quá trình phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương, để đảm bảo số liệu điều tra chính xác, chất lượng cao nhằm phục vụ cho việc hoạch định chính sách chung của cả nước.

Thanh Tuấn