Phó Thủ tướng Chính phủ: Huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) cần phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (21/09/2020)

Lý Nhân cần đặt mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phải phát triển mạnh mẽ hơn để góp phần đưa Hà Nam trở thành một cực tăng trưởng của vùng đồng bằng Bắc Bộ và vùng Thủ đô; quán triệt quan điểm phát triển công nghiệp làm nền tảng để hỗ trợ nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân, xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh....
/DATA/2020/09/1-10_17_13_447.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter

Thành phố Hồ Chí Minh: Kết quả thực hiện chủ trương hỗ trợ cho các xã xây dựng nông thôn mới (14/09/2020)

Triển khai thực hiện Thông báo số 316-TB/TU ngày 07/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương hỗ trợ cho các xã xây dựng nông thôn mới, tới nay, tổng kinh phí đã được thỏa thuận ký kết hỗ trợ từ phía 47 đơn vị chung sức xây nông thôn mới đối với 5 huyện của thành phố là 81,215 tỉ đồng. Lũy tiến tổng kinh phí các đơn vị chung sức xây dựng nông thôn mới đã ký kết hỗ trợ cho 56 xã xây dựng nông thôn mới thuộc 5 huyện ...
/DATA/2020/09/tphcm-12_57_46_660.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter

Văn bản chỉ đạo