Huyện đầu tiên triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (25/02/2019)

Sáng 24/2, trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 17/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm "Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 - 2025"....
/DATA/2019/02/namdan1-09_18_46_044.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter
Xem tiếp

Xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Hà Nội: 3 xã đầu tiên về đích (18/01/2019)

Sau thời gian ngắn triển khai, với nền tảng vững chắc và nỗ lực vượt bậc, 3 xã thuộc huyện Đan Phượng đã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới nâng cao. Kết quả này cho thấy, với quyết tâm cùng giải pháp phù hợp, trong đó có việc khai thác lợi thế từng địa phương, xây dựng nông thôn mới nâng cao không phải cái đích xa vời. ...
/DATA/2019/01/hoa-09_15_33_437.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter

Văn bản chỉ đạo