Vĩnh Long xây dựng cánh đồng lúa hữu cơ (18/01/2019)

Theo đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long, cây lúa vẫn được xác định là cây chủ lực, chiếm tỷ trọng lớn và có xu thế tăng cả về diện tích và sản lượng của địa phương. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng lúa gạo, cùng với việc hình thành các cánh đồng lớn, tỉnh Vĩnh Long đã, đang xây dựng, nhân rộng cánh đồng lúa hữu cơ, sản xuất lúa sạch. ...
/DATA/2019/01/d9c1b67220cc6fa2edb6fd4ae3f1938b-09_10_52_543.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter
Xem tiếp

Xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Hà Nội: 3 xã đầu tiên về đích (18/01/2019)

Sau thời gian ngắn triển khai, với nền tảng vững chắc và nỗ lực vượt bậc, 3 xã thuộc huyện Đan Phượng đã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới nâng cao. Kết quả này cho thấy, với quyết tâm cùng giải pháp phù hợp, trong đó có việc khai thác lợi thế từng địa phương, xây dựng nông thôn mới nâng cao không phải cái đích xa vời. ...
/DATA/2019/01/hoa-09_15_33_437.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter

Văn bản chỉ đạo