Điện Biên: Kết quả điều tra cơ sở hành chính đạt chất lượng tốt

15/12/2021 17:56
  • Print
  • Lượt xem: 2516

Chiều ngày 14/12, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; ông Trịnh Hoàng Thắng, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên; Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Điện Biên.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 nên Ban Chỉ đạo Trung ương tiến hành nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính của Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên theo hình thức trực tuyến để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Tại buổi nghiệm thu, Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; công tác tổ chức điều tra; tiến độ thời gian; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra chọn mẫu phiếu đảm bảo tính trung thực, chính xác của thống kê số liệu điều tra quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Quang cảnh điểm cầu tỉnh Điện Biên

Theo báo cáo kết quả điều tra cơ sở hành chính của Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên, triển khai thực hiện cuộc điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh theo dướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Điện Biên đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Điện Biên; Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; kiện toàn Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh; quyết định tuyển chọn và phân công nhiệm vụ Giám sát viên và Quản trị viên hệ thống cấp tỉnh để phục vụ điều tra …

Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên đã triển khai tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Sau khi được Bộ Nội vụ cung cấp tài khoản nền, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tạo lập, cấp phát, quản lý danh sách tài khoản cho các đối tượng là quản trị hệ thống cấp huyện (do Phòng Nội vụ chủ trì thực hiện), giám sát viên các cấp, thành viên ban chỉ đạo cấp tỉnh, phối hợp với các đơn vị điều tra rà soát cập nhật lại danh sách nền các cơ sở hành chính lên trang tác nghiệp, hỗ trợ về nghiệp vụ, sử dụng phần mềm cho các đối tượng quản lý.

Kết quả công tác điều tra thu thập thông tin, công tác kiểm tra, nghiệm thu Phiếu điều tra đối với các sở, ngành và Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố đã được hoàn thành, đảm bảo thời gian, chất lượng, tương ứng với tổng số 418 phiếu điều tra/ 418 cơ sở hành chính, đạt 100% danh sách nền theo quy định.

Ông Nguyễn Mạnh Quân đánh giá kết quả điều tra của tỉnh Điện Biên

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính tỉnh Điện Biên, ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên đã triển khai quyết liệt và hiệu quả cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, giám sát theo Phương án Điều tra cơ sở hành chính cũng như các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. 

Công tác thu thập thông tin phiếu điều tra đầy đủ theo danh sách nền; Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã tổ chức rà soát, kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ theo yêu cầu. Qua đó, đánh giá kết quả phiếu điều tra của tỉnh Điện Biên đạt chất lượng tốt, với tỷ lệ  95,74% số phiếu chọn mẫu.

Các phiếu điều tra của tỉnh Điện Biên không có lỗi hệ thống; tuy nhiên, đối với một số phiếu cần rà soát, kiểm tra lại về mã sản phẩm, doanh thu, chi phí hao mòn, đơn vị tính; rà soát tổng số lao động để khớp đúng với số biên chế hiện có.

Ông Nguyễn Mạnh Quân đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên tiếp tục chỉ đạo để hoàn thiện một số Phiếu thu thập thông tin còn những lỗi nhỏ trong vòng 07 ngày kể từ ngày nghiệm thu. Đề nghị lập danh sách các đơn vị không phối hợp (nếu có) trong quá trình điều tra để rút kinh nghiệm chung cho những lần điều tra sau. Về kinh phí, thực hiện thanh toán và quyết toán theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và quy định của Nhà nước.

Ông Trịnh Hoàng Thắng phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, ông Trịnh Hoàng Thắng, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên cho biết, việc triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính là một nhiệm vụ rất lớn, khó khăn và phức tạp, với đối tượng điều tra tương đối rộng; việc các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố đều thực hiện điều tra trong tình hình phải kiêm nhiệm thực hiện rất nhiều các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của Trung ương như: chuẩn bị công tác Đại hội Đảng bộ các cấp; triển khai nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Vì vậy, trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ điều tra về cơ sở hành chính đôi khi còn chưa đảm bảo về tiến độ và thời gian theo yêu cầu… Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo tỉnh đã luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương; sự chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện của UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tốt trong quá trình điều tra để tỉnh Điện Biên có được kết quả tốt.

Ông Trịnh Hoàng Thắng trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại buổi nghiệm thu và khẳng định sẽ đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phiếu còn lỗi nhỏ; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương để phiếu điều tra của tỉnh Điện Biên đạt chất lượng cao nhất.

Thanh Tuấn