Học viện Hành chính Quốc gia

Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc Gia
Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Đặng Xuân Hoan

ĐTCQ : .0915343858

Email : .: dangxuanhoan@napa.vn

Phó Giám đốc Lương Thanh Cường

ĐTCQ : 38359875-0983334569

Email : cuongnapa2016@gmail.com

Phó Giám đốc Lại Đức Vượng

ĐTCQ : 0913372536

Email : laiducvuong@moha.gov.vn

Phó Giám đốc Nguyễn Đăng Quế

ĐTCQ : .0913356693

Email : .dangquenapa@gmail.com

Đảng ủy Học viện
Công đoàn Học viện
VP đoàn TSCS HCM Học viện
Văn phòng Học viện
Chánh Văn phòng Bùi Huy Tùng

ĐTCQ : 37731840-090228338

Email : huytunghn@yahoo.com

Phó Chánh VP Đặng Thị Bích Thủy

ĐTCQ : 38343245-0983659369

Email : dangthuynapa@yahoo.com

Phó Chánh VP Nguyễn Huy Hoàng

ĐTCQ : 38633325-0912424777

Email : huyhoangnapa@gmail.com

P. Chánh văn phòng Nguyễn Toàn Thắng

ĐTCQ : 0996896699

Email : thangnapa70@gmail.com

Ban Tổ chức - Cán bộ
Trưởng ban Nguyễn Tiến Hiệp

ĐTCQ : 37732483-0904373555

Email : hiepnt2007@yahoo.com

Thanh tra giáo dục đào tạo
Ban hợp tác quốc tế
Trưởng ban Phạm Thị Quỳnh Hoa

ĐTCQ : 0912878044

Email : hoaptq@napa.vn

Phó Trưởng ban Nguyễn Thị Vân

ĐTCQ : 0913051566

Email : nguyenthivan@napa.vn

Ban Kế hoạch - tài chính
Trưởng phòng Nguyễn Thị Quy

ĐTCQ : 37736183-0912430551

Email : nguyenquy.ktnapa@gmail.com

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
Ban Đào tạo
Khoa đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức
Ban Quản lý đào tạo sau đại học
Trưởng ban Hoàng Mai

ĐTCQ : 37734061-0989099008

Email : maih@napa.vn

Phó Trưởng ban Lê Anh Xuân

ĐTCQ : 0906172886

Email : leanhxuansdhnapa@gmail.com

Khoa Lý luận cơ sở
Khoa Nhà nước - pháp luật và Lý luận cơ sở
Trưởng Khoa Nguyễn Quốc Sửu

ĐTCQ : .0912820407

Email : huongnguyen164@yahoo.com

Phó Trưởng Khoa Trần Thị Diệu Oanh

ĐTCQ : 38359875-0913590960

Email : dieuoanhnapa@gmail.com

P.Trưởng Khoa Nguyễn Thị Thu Hà

ĐTCQ : 0912752627

Email : nguyenthuha.apa@gmail.com

P.Trưởng Khoa Trương Quốc Chính

ĐTCQ : 0912009451

Email : quocchinhnapa16@gmail.com

P.Trưởng Khoa Nguyễn Thị Vân Hà

ĐTCQ : 0911882666

Email : havan71@gmail.com

Khoa Hành chính học
Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự
Trưởng khoa Nguyễn Thị Hồng Hải

ĐTCQ : 37741753

Email : hunghai2002vn@yahoo.com

P.Trưởng Khoa Nguyễn Thị Thanh Thủy

ĐTCQ : 0904332142

Email : thanhthuygt2010@gmail.com

Khoa Văn bản và Công nghệ Hành chính
Trưởng Khoa Nguyễn Thị Thu Vân

ĐTCQ : 37730849

Email : thuvannapa@gmail.com

Phó Trưởng Khoa NguyễnThị Hà

ĐTCQ : 38359290

Email : nguyenhahnvn@yahoo.com

P.Trưởng Khoa Nguyễn Thị Lan Anh

ĐTCQ : 0914975226

Email : nguyenlananh6971@gmail.com

Khoa QLNN về Kinh tế và tài chính công
Khoa QLNN về Xã hội
Trưởng khoa Chu Xuân Khánh

ĐTCQ : 0978935171

Email : chuxuankhanh04@gmail.com

P.Trưởng Khoa Tạ Thị Hương

ĐTCQ : 0973890039

Email : huongapa@gmail.com

Khoa Quản lý nhà nước về kinh tế và tài chính công
P.Trưởng Khoa Lê Toàn Thắng

ĐTCQ : 0913527318

Email : toanthangnapa@gmail.com

P.Trưởng Khoa Đỗ Thị Kim Tiên

ĐTCQ : 0979103386

Email : vuductam07@yahoo.com

Khoa QLNN về Đô thị và Nông thôn
Bộ môn Ngoại ngữ
Trung tâm Ngoại ngữ
Trung tâm tin học hành chính và CNTT
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Thông tin - Thư viện
Giám đốc Nguyễn Văn Hậu

ĐTCQ : 0903254961

Email : vanhaunapas@yahoo.com

P.Giám đốc Nguyễn Quốc Tuấn

ĐTCQ : 0904292256

Email : nguyenquoctuan5160@gmail.com

P.Giám đốc Nguyễn Đức Tú

ĐTCQ : 0904120633

Email : tund@napa.vn

Viện nghiên cứu khoa học hành chính
Viện trưởng Đặng Thành Lê

ĐTCQ : 38359876-0931786879

Email : dangthanhle69@gmail.com

P. Viện trưởng Nguyễn Minh Sản

ĐTCQ : 0912787668

Email : minhsannapa@gmail.com

Tạp chí Quản lý nhà nước
Tổng biên tập Đặng Khắc Ánh

ĐTCQ : 0945315737

Email : danganh@hotmail.com

P.Tổng biên tập Nguyễn Quang Vinh

ĐTCQ : 0913293867

Email : quangvinh867@gmail.com

Phân viện HVHCQG tại thành phố Huế
Phó Giám đốc thường trực Ngô Văn Trân

ĐTCQ : 3895555-0903507856

Email : tranapa.hue@gmail.com

Phân viện HVHCQG khu vực Tây Nguyên
Giám đốc Nguyễn Đăng Quế

ĐTCQ : 3864969

Email : dangque25b@yahoo.com

Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh
Phó Giám đốc thường trực Hà Quang Thanh

ĐTCQ : 38359958-0918177308

Email : thanhcnhc@yahoo.com

Văn thư
Chuyên viên Phạm Thị Quyến

ĐTCQ : 38343223-0971122025

Email : binnhimmai@gmail.com

Thư ký
Ban Quản lý bồi dưỡng
Phụ trách ban Bùi Huy Tùng

ĐTCQ : 090228338

Email : huytunghn@yahoo.com

Phó Trưởng ban Tống Đăng Hưng

ĐTCQ : 0913533180

Email : hunghai2002vn@yahoo.com

Phó Trưởng ban Lê Phương Thúy

ĐTCQ : 0915946999

Email : phuongthuyhvhc73@gmail.com