Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại Mới

22/11/2023 09:13

Chiều ngày 21/11, tại trụ sở Bộ Ngoại giao đã diễn ra Lễ giới thiệu cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chi tiết >>
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn” Mới

03/11/2023 02:33

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một kho báu tinh thần cách mạng vô giá, kết tinh giá trị tinh thần cao đẹp.

Chi tiết >>

VIDEO