BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

  • Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Tải về
  • Chia sẻ
  • In văn bản
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Số ký hiệu Thông tư số 6/2021/TT-BNV
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Người ký Bộ trưởng: Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành 01/11/2021
Ngày hiệu lực 20/12/2021
Số lượt xem 87
Số lượt tải 1