BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

 • Danh sách Văn bản trong ngành
 • Tổng số văn bản: 1

  STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
  1 Nghị định Văn bản hợp nhất số 3/VBHN-BNV

  Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

  Cán bộ, công chức, viên chức và công vụ

  Nghị định