BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

  • Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Tải về
  • Chia sẻ
  • In văn bản
Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Số ký hiệu Văn bản hợp nhất số 3/VBHN-BNV
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Người ký Bộ trưởng: Phạm Thị Thanh Trà
Ngày hiệu lực 20/08/2020
Số lượt xem 2521
Số lượt tải 436