BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Công bố quyết định thanh tra tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

18/09/2023 15:48

Sáng ngày 18/9/2023, tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm viên chức quản lý, nghỉ hưu đối với viên chức tại ĐHQG-HCM giai đoạn từ ngày 01/7/2020 đến ngày 31/7/2023. Bà Chu Thị Hồng Tâm, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra và ông Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG-HCM đồng chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi công bố có các thành viên Đoàn thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ, Lãnh đạo ĐHQG-HCM, đại diện Ban Tổ chức - Cán bộ, ĐHQG-HCM và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Quang cảnh buổi công bố

Thay mặt Đoàn thanh tra, ông Phạm Quốc Hưng, Trưởng phòng Phòng Thanh tra nội vụ khối Bộ ngành Trung ương, Thanh tra Bộ Nội vụ, Phó Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 565/QĐ-TTBNV ngày 08/9/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ về việc tiến hành thanh tra tại ĐHQG-HCM theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ. Đồng thời, phổ biến trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra; các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của ĐHQG-HCM và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ông Phạm Quốc Hưng, Phó Trưởng đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra

Bà Chu Thị Hồng Tâm, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra phát biểu chỉ đạo hoạt động của Đoàn thanh tra, phổ biến mục đích, phương pháp làm việc và thống nhất lịch thanh tra tại các đơn vị.

Bà Chu Thị Hồng Tâm, Trưởng đoàn thanh tra phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bà Chu Thị Hồng Tâm yêu cầu các thành viên Đoàn thanh tra làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, đúng pháp luật, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan  trong quá trình làm việc. Đề nghị ĐHQG-HCM chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để Đoàn thanh tra hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG-HCM thống nhất với chương trình, thời gian, phương pháp và nội dung làm việc do Trưởng đoàn thanh tra nêu.

Ông Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG-HCM phát biểu tại hội nghị

Ông Vũ Hải Quân yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, bố trí nhân sự làm việc với Đoàn thanh tra theo lịch đã thống nhất; giao Ban Tổ chức - Cán bộ làm đầu mối, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nội dung theo yêu cầu và phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong quá trình làm việc.

Hữu Hồng - Thục Oanh
Tìm kiếm