BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

- Quyết định số 69/2024/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024 - Quyết định số 68/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ - Quyết định số 1099/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng - Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ về lĩnh vực Chính quyền địa phương - Quyết định số 1098/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố TTHC quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức - Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Nội vụ
A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Nhiệm vụ trọng tâm

Xây dựng tiền lương công bằng: Chuyên gia cao cấp cùng mức lương bộ trưởng

Xây dựng tiền lương công bằng: Chuyên gia cao cấp cùng mức lương bộ trưởng

20/02/2024 09:56 - Lượt xem: 203

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, phải tính đến phát triển đội ngũ công chức theo hướng chuyên nghiệp và xây dựng đội ngũ chuyên gia cao cấp, với mức tiền lương tương đương của bộ trưởng, thứ trưởng.

Kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Kiểm định chất lượng đầu vào công chức

20/02/2024 09:53 - Lượt xem: 34

Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ) đang tham mưu cho Hội đồng kiểm định công chức năm 2024 xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức kỳ thi thử kiểm định.

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi 4 luật về tổ chức, CBCCVC; tiền lương chuyên gia cao cấp sẽ tương đương với lương Bộ trưởng, Thứ trưởng

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi 4 luật về tổ chức, CBCCVC; tiền lương chuyên gia cao cấp sẽ tương đương với lương Bộ trưởng, Thứ trưởng

05/02/2024 15:30 - Lượt xem: 1403

Bộ Nội vụ đang tập trung để cố gắng đến tháng 10/2024 xong việc nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Chính quyền địa phương. Về tiền lương phải đánh giá đúng, công bằng, tạo động lực để cán bộ, công chức phấn đấu.

Sắp xếp đơn vị hành chính: Sẽ giảm 619 xã, 19 huyện; chưa tính toán sáp nhập các tỉnh

Sắp xếp đơn vị hành chính: Sẽ giảm 619 xã, 19 huyện; chưa tính toán sáp nhập các tỉnh

05/02/2024 15:28 - Lượt xem: 885

Dự kiến sau khi sắp xếp đơn vị hành chính sẽ giảm 619 đơn vị hành chính cấp xã, 19 đơn vị hành chính cấp huyện. Hiện tại, Bộ Nội vụ chưa tính toán hay đề xuất gì về việc sắp xếp, sáp nhập bất cứ tỉnh, thành phố nào.

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024

05/02/2024 11:07 - Lượt xem: 559

Ngày 01/02/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 69/2024/QĐ-BNV của về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024.

Tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” áp dụng từ 1/1/2024

Tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” áp dụng từ 1/1/2024

11/01/2024 10:12 - Lượt xem: 865

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn xét tặng một số danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua toàn quốc; chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh; chiến sĩ thi đua cơ sở; lao động tiên tiến; chiến sĩ tiên tiến.

Có hiệu lực từ 1/1/2024, Luật Thi đua, khen thưởng có những quy định mới nào?

Có hiệu lực từ 1/1/2024, Luật Thi đua, khen thưởng có những quy định mới nào?

11/01/2024 10:09 - Lượt xem: 761

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, Luật Thi đua, khen thưởng có nhiều quy định mới: Phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong công tác thi đua, khen thưởng; thành tích đến đâu, khen đến đó và đề cao tính kịp thời của hình thức khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được;...

Quyết định cải cách tiền lương, giảm thuế,... là những quyết sách quan trọng của Quốc hội năm 2023

Quyết định cải cách tiền lương, giảm thuế,... là những quyết sách quan trọng của Quốc hội năm 2023

11/01/2024 09:29 - Lượt xem: 831

Tiếp tục thực hiện giảm 2% thuế VAT; thông qua Nghị quyết số 98/2023/QH15 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ để triển khai kịp thời, hiệu quả phương án cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW,... là những quyết sách quan trọng của Quốc hội trong năm 2023

Chính phủ chốt thời hạn ban hành Nghị định về chế độ tiền lương mới, hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính

Chính phủ chốt thời hạn ban hành Nghị định về chế độ tiền lương mới, hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính

11/01/2024 09:16 - Lượt xem: 1482

Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu hoàn thành xây dựng vị trí việc làm trước 31/3/2024; ban hành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới trong tháng 5/2024; hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào Quý III/2024.

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

03/01/2024 10:41 - Lượt xem: 0

Ngày 29/12/2023, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Tìm kiếm