Báo cáo số 98-BC/BCSĐ ngày 15/8/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”

17/08/2022 11:18
  • Print
  • Lượt xem: 21594

VIDEO