Tin nổi bật (Nghị quyết TW4)

Toàn văn Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

20/05/2024 09:17 - Lượt xem: 467

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144). Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định số 144 đã được Cổng Thông tin điện tử Chính phủ như sau:

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

17/05/2024 09:23 - Lượt xem: 171

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chính thức khai mạc sáng nay (16/5) tại Thủ đô Hà Nội. Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đăng tải.

Tổng Bí thư: Công tác nhân sự Đại hội Đảng XIV phải chặt chẽ, trong sáng, 'có con mắt tinh đời'

14/03/2024 08:41 - Lượt xem: 283

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu công tác nhân sự Đại hội Đảng XIV phải làm theo một quy trình chặt chẽ, bảo đảm thật sự công tâm, trong sáng, khách quan, đặc biệt phải 'có con mắt tinh đời'.

Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác

05/02/2024 02:58 - Lượt xem: 306

Khẳng định “Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ và đảng viên”, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh tính nghiêm minh trong kỷ luật đảng.

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

31/01/2024 11:27 - Lượt xem: 323

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả Bài viết của Tổng Bí thư đã được Báo VOV đăng tải.

Xuất bản sách Nhà nước đặt hàng “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”

21/01/2024 18:51 - Lượt xem: 261

Cuốn sách góp phần làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ để định hướng các cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các quy định của Đảng; kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực công tác cán bộ nói riêng, trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

16/01/2024 17:16 - Lượt xem: 432

Ngày 12/1/2024, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 49 - KH/BCSĐ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Chủ tịch nước: Tạo thế trận lòng dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

21/12/2023 14:35 - Lượt xem: 360

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Nghị quyết 35 huy động được sức mạnh tổng hợp, sự vào cuộc của các cấp, tạo ra một sức mạnh tổng hợp mang tính thế trận lòng dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Quy định mới của Ban Bí thư về tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy

06/12/2023 15:33 - Lượt xem: 425

Ban Bí thư vừa ban hành Quy định số 137-QĐ/TW ngày 1/12/2023 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương (gọi chung là cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy).

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

04/12/2023 10:33 - Lượt xem: 354

Ngày 4/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối với các điểm cầu của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến cơ sở.

VIDEO