Báo cáo số 109-BC/BCSĐ ngày 25/5/2020 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư “về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

26/05/2020 11:42
  • Print
  • Lượt xem: 7058

Xem toàn văn Báo cáo số 109-BC/BCSĐ trong file đính kèm dưới đây.

VIDEO