BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Nội vụ giai đoạn 2016-2020

12/08/2019 16:07

Ngày 10/5/2016, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 1142/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Nội vụ giai đoạn 2016 - 2020.

Xem toàn văn Quyết định số 1142: Tại đây

Tìm kiếm