BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail


Giới thiệu

Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của ngành Nội vụ giai đoạn 2015-2025

Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của ngành Nội vụ giai đoạn 2015-2025

09/08/2019 15:57 - Lượt xem: 2827

Ngày 16/10/2015, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 1585/QĐ-BNV phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của ngành Nội vụ giai đoạn 2015-2025.

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014 của Bộ Nội vụ

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014 của Bộ Nội vụ

19/05/2014 14:49 - Lượt xem: 77

Ngày 27/3/2014, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 267/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014 của Bộ Nội vụ. Kèm theo Quyết định số 267/QĐ-BNV ngày 27/3/2014 là Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014 đối với một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

 

Tìm kiếm