Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Ban Giám hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến

ĐTCQ : 024.37532243

Email : nguyenbachien@moha.gov.vn

Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền

ĐTCQ : 024.37580659

Email : lethanhhuyen68@yahoo.com

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Sửu

ĐTCQ : 024.37580659

Email : quocsuu.nguyen@gmail.com

Chủ tịch Hội đồng Trường Trần Đình Thảo

ĐTCQ : 024.37580659

Email : thao62@gmail.com

Phòng Hành chính-Tổng hợp
Chánh văn phòng Hoàng Văn Thanh

ĐTCQ : 02437532864/122-0912281204

Email : congvan13@gmail.com

P. Chánh văn phòng Dương Thị Dung

ĐTCQ : 02437532864-0985322892

Email : duongdungcdvp@gmail.com

P. Chánh văn phòng Nguyễn Văn Dũng

ĐTCQ : 02437532864/122-0948509444

Email : nguyenvandungcathai@gmail.com

P. Chánh văn phòng Trần Văn Thuận

ĐTCQ : 0913342802

Email : tranvanthuandhnv1965@yahoo.com

P. Chánh văn phòng Hoàng Tuấn

ĐTCQ : 0903276432

Email : hoangtuan1168@yahoo.com

Phòng Tổ chức cán bộ
Q. Trưởng phòng Phạm Ngọc Trụ

ĐTCQ : 02437532864/117-0904036370

Email : phamngoctru1963@gmail.com

Phó Trưởng phòng Phạm Thị Nga

ĐTCQ : 02437532864/120-0915087916

Email : phamthinganvhn@gmail.com

Phòng Quản lý đào tạo
Trưởng phòng Vũ Ngọc Hoa

ĐTCQ : 02437532864/120-0989654802

Email : vungochoa75@gmail.com

Phó Trưởng phòng Nguyễn Xuân Kiểm

ĐTCQ : 02437532864/120-0904218696

Email : nguyenxuankiem78@gmail.com

Phó Trưởng phòng Đỗ Thị Thanh Mỹ

ĐTCQ : 02437532864/120-0983765446

Email : thanhmydhnv@gmail.com

Phòng Kế hoạch-Tài chính
Trưởng phòng Trần Xuân Hòa

ĐTCQ : 02437532864/226-0989727298

Email : hoatrn61@yahoo.com

Phó Trưởng phòng Hà Thị Thu Thủy

ĐTCQ : 02437588639-0917378478

Email : hathuycdbnv@gmail.com

Phó Trưởng phòng Phan Thị Thu Hiền

ĐTCQ : 02437532864/223-0983820828

Email : hientay82@gmail.com

Phòng Quản trị-Thiết bị
Phó Trưởng phòng Hoàng Tuấn

ĐTCQ : 37532864/125

Email : hoangtuan1168@yahoo.com

Phòng Công tác sinh viên
Trưởng phòng Dương Văn Nam

ĐTCQ : 02437532864/121-0912940099

Email : mr.duongvannam@gmail.com

Phó Trưởng phòng Đặng Thị Hạnh

ĐTCQ : 02437532864/106-0912422245

Email : dangthihanhdhnv1979@gmail.com

Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Hường

ĐTCQ : 02437532864/121-0986323948

Email : tranhuong78@gmail.com

Phòng quản lý khoa học và sau đại học
Trưởng phòng Đoàn Thị Hòa

ĐTCQ : 02437532864/108-0989735460

Email : hoadhnv@gmail.com

Phó Trưởng phòng Vũ Thị Cẩm Tú

ĐTCQ : 02437532864/108-0983311122

Email : camtuedu@gmail.com

Phòng Hợp tác quốc tế
Trưởng phòng Trần Thị Lan Anh

ĐTCQ : 02437532864/109-0902999467

Email : tranthilananh.huha@gmail.com

Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Ngọc Hiên

ĐTCQ : 02437532864/109-0944778788

Email : ngochien.huha@gmail.com

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Trưởng phòng Nguyễn Đức Hạnh

ĐTCQ : 02437532864/227-0983323010

Email : hanhnd@gmail.com

Phó Trưởng phòng Đỗ Khánh Năm

ĐTCQ : 02437532864/227-0947396412

Email : dokhanhnampgdbt@gmail.com

Phó Trưởng phòng Phạm Thị Phương Nguyên

ĐTCQ : 02437532864/227-0978743307

Email : hoaphiyen79@gmail.com

Khoa văn thư lưu trữ
Trưởng khoa Trần Thị Loan

ĐTCQ : 02437532864/217-0912305606

Email : loandhnv@gmail.com

Phó Trưởng khoa Trần Việt Hà

ĐTCQ : 02437532864/217-0947592888

Email : viethadhnv@gmail.com

Phó Trưởng khoa Nguyễn Ngọc Linh

ĐTCQ : 02437532864/217-0912787778

Email : nguyenngoclinhedu@gmail.com

P.Trưởng Khoa Tạ Thị Liễu

ĐTCQ : 0912248282

Email : lieuduc22@gmail.com

Khoa Văn hóa-Thông tin và xã hội
Phó Trưởng khoa Lê Ngọc Diệp

ĐTCQ : 02437532864/118-0904001148

Email : lediephuha@gmail.com

P.Trưởng Khoa Trần Thị Phương Thúy

ĐTCQ : 0919061971

Email : tranphuongthuy1971@gmail.com

P.Trưởng Khoa Phạm Văn Đại

ĐTCQ : 0913.266.699

Email : daipvdhcn@gmail.com

Khoa Pháp luật hành chính
Trưởng khoa Nguyễn Thu An

ĐTCQ : 02437532864/119-0903117686

Email : an.nguyenthu8376@gmail.com

Phó Trưởng khoa Nguyễn Thị Hoàn

ĐTCQ : 02437532864/119-0988761708

Email : hoantvt74@gmail.com

Phó Trưởng khoa Vũ Thị Thu Hằng

ĐTCQ : 02437532864/119-0868150576

Email : vuthuhang1978@gmail.com

Khoa Quản trị nguồn nhân lực
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Sửu

ĐTCQ : 0912.820.407

Email : Quocsuu.nguyen@gmail.com

P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Tạo

ĐTCQ : 0971091868

Email : nguyentaokhql@gmail.com

P.Trưởng Khoa Đoàn Văn Tình

ĐTCQ : 0986298139

Email : doantinh.edu@gmail.com

Khoa Quản trị văn phòng
Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Nguyễn Thị Kim Chi

ĐTCQ : 02437532864/232-0983247704

Email : duongquynhchi@gmail.com

Khoa Hành chính học
Trưởng khoa Đỗ Thị Thanh Nga

ĐTCQ : 02437532864/218-0985262697

Email : thanhngacdnv@gmail.com

Phó Trưởng khoa Bùi Thị Ngọc Hiền

ĐTCQ : 02437532864/218-0904240927

Email : buithingochien@gmail.com

Phó Trưởng khoa Trương Quốc Việt

ĐTCQ : 02437532864/218-0984568975

Email : vietnapa@gmail.com

Khoa Khoa học Chính trị
Trưởng khoa Lê Thị Vân Anh

ĐTCQ : 37532864/103

Email : vananh.khct@gmail.com

P.Trưởng Khoa Hoàng Thị Hương

ĐTCQ : 0982052641

Email : huonghoangmai@yahoo.com

Khoa Đào tạo tại chức và bồi dưỡng
Q.Trưởng khoa Nguyễn Xuân Trung

ĐTCQ : 37532864/116

Email : xuantrung58@gmail.com

Phó Trưởng khoa Trần Thị Thu Hằng

ĐTCQ : 37532864/116

Email : tranthuhang11@gmail.com

Phó Trưởng khoa Nguyễn Quốc Khương

ĐTCQ : 37532864/116

Email : nguyenquockhuong79@gmail.com

Khoa Tổ chức xây dựng chính quyền
Q.Trưởng khoa Nguyễn Tất Đạt

ĐTCQ : 37532864/124

Email : nguyentatdat53@gmail.com

Trung tâm Ngoại ngữ
Phó Giám đốc Vũ Thị Yến Nga

ĐTCQ : 02437532864/219-0936887838

Email : yenga3h@gmail.com

Trung tâm Tin học
Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thúy Hoa

ĐTCQ : 02437532864/228-0989641110

Email : nguyenhoanvhn@gmail.com

Phó Giám đốc Lê Thị Thu Hương

ĐTCQ : 02437532864/228-0912424800

Email : hgnp1812@gmail.com

Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ văn phòng và Dạy nghề
Giám đốc Tạ Thị Liễu

ĐTCQ : 37532864/114

Email : talieu3478@gmail.com

Phó Giám đốc Hà Diệu Linh

ĐTCQ : 37532864/114

Email : linhhd80@gmail.com

Trung tâm thông tin Thư viện
Giám đốc Phạm Quang Quyền

ĐTCQ : 02437532864/129-0985568817

Email : thuvien7@gmail.com

Phó Giám đốc Nguyễn Đạt Tiến

ĐTCQ : 0983.060.778

Email : tiennd67@gmail.com

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Thủy

ĐTCQ : 0913.678.060

Email : huythuynoivu@gmail.com

Tạp chí Nghiên cứu khoa học Nội vụ
Phó Tổng biên tập Nguyễn Thị Thanh

ĐTCQ : 02437532864/131-0912580600

Email : thanhnndhnv@gmail.com

Viện Nghiên cứu và phát triển
Viện trưởng Trần Thị Hạnh

ĐTCQ : 02437585067/333-0912446928

Email : tthanh.cvl@moet.edu.vn

P.Viện trưởng Ngô Sỹ Trung

ĐTCQ : 02437585067/204-0989302429

Email : ngosytrung01@yahoo.com

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam
Giám đốc Nguyễn Mạnh Cường

ĐTCQ : 0235.6263.230-0912.357.066

Email : nguyenmanhcuongdhnv@gmail.com

Phó Giám đốc Trần Đình Chín

ĐTCQ : 0235.6263.232/103-0905.174.762

Email : dinhchin2010@gmail.com

Trường Đại học Nội vụ Hà nội cơ sở TP. Hồ Chí Minh
Giám đốc Trương Cộng Hòa

ĐTCQ : 02839849886-0913238156

Email : conghoaomt@yahoo.com

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Hòa

ĐTCQ : 02838952373-0983372970

Email : hoanv1961@gmail.com

Phó Giám đốc Đào Ngọc Quang

ĐTCQ : 02839840400-0903006176

Email : quangvtlt@yahoo.com

Phó Giám đốc Nguyễn Thị Phương

ĐTCQ : 0915565323

Email : phuong7712@gmail.com

Thư ký lãnh đạo cơ quan
Thư ký Hoàng Văn Thanh

ĐTCQ : 02437532864/122-0912281204

Email : noivu1971@gmail.com

Thư ký Nguyễn Văn Dũng

ĐTCQ : 02437532864/122-0948509444

Email : nguyenvandungcathai@gmail.com

Văn thư
Văn thư Nguyễn Thị Thanh

ĐTCQ : 02437532864/101-0984315772

Email : nguyenthithanh.dhnv@gmail.com

Văn thư Hoàng Thi Thúy Lan

ĐTCQ : 02437532864/101-0398939889

Email : hoa_phong_lan_87@gmail.com

Văn phòng Đoàn thanh niên
Bí thư Trương Quốc Việt

ĐTCQ : 0984568975

Email : vietnapa@gmail.com

P.Bí thư Trần Thị Phượng

ĐTCQ : 0969906990

Email : bichphuong.dhsp@gmail.com

P.Bí thư Nguyễn Văn Linh

ĐTCQ : 0987660887

Email : khoavanhoathongtinvaxahoi@gmail.com

Trung tâm Dịch vụ công
Giám đốc Nguyễn Hoài Thu

ĐTCQ : 0918673105

Email : nhthu3@gmail.com

P.Giám đốc Trần Thị Thu Hằng

ĐTCQ : 0834824777

Email : tranthuhang11@gmail.com

Phó Giám đốc Nguyễn Thị Hiên

ĐTCQ : 0904465691

Email : nguyenthihientnv@gmail.com