BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

STTHọ và tên/Tiêu đềChức danh/Phòng banThông tin
.1Vụ Kế hoạch - Tài chính
 • Tổng đài: 024.62820404 vukhtc@moha.gov.vn
.1.1Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Kế hoạch - Tài chính
.1.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Bích Thủy
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 02437957090
 • Email: nguyenbichthuy@moha.gov.vn
.1.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024 62695753
 • Email: nguyenthanhbinhkhtc@moha.gov.vn
.1.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Quân
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024.37957433
 • Email: nguyenmanhquan@moha.gov.vn
.1.1.4Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Lê Văn Phương
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: levanphuong@moha.gov.vn
.1.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Kế hoạch - Tài chính
.1.2.1Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Trần Thị Thanh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 62695753
 • Email: tranthithanh@moha.gov.vn
.1.2.2Chuyên viên
 • Họ và tên: Dương Hồng Cúc
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957089
 • Email: duonghongcuc@moha.gov.vn
.1.2.3Chuyên viên
 • Họ và tên: Đỗ Hoàng Anh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957433
 • Email: dohoanganh@moha.gov.vn
.1.2.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0906273355
 • Email: nguyenthituyetnhung@moha.gov.vn
.1.2.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Anh
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957089
 • Email: nguyenthiphuonganh@moha.gov.vn
.1.3Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Kế hoạch - Tài chính
.1.3.1Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Hiếu
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 37957089
 • Email: nguyenvanhieu@moha.gov.vn
.1.3.2Chuyên viên
 • Họ và tên: Đoàn Bích Ngọc
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957090
 • Email: doanbichngoc@moha.gov.vn
.1.3.3Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 37957089
 • Email: nguyenthithuthuy@moha.gov.vn
.1.3.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Văn Tân
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 62826722
 • Email: nguyenvantan@moha.gov.vn