Lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính

Vụ trưởng Phạm Minh Hùng

ĐTCQ : 024.37957077-0902689797

Email : phamminhhung@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Đỗ Quý Tiến

ĐTCQ : 024.37957074-0913010555

Email : doquytien@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Ngô Quang Phát

ĐTCQ : 024.37957429-0942888088

Email : ngoquangphat@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Hoàng Ngọc Anh

ĐTCQ : 024.62820421-0903409407

Email : hoangngocanh@moha.gov.vn