BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

STTHọ và tên/Tiêu đềChức danh/Phòng banThông tin
.1Vụ Tổ chức - Biên chế
 • Tổng đài: 024.62820404 vutcbc@moha.gov.vn
.1.1Lãnh đạo Vụ Tổ chức - Biên chế
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tổ chức - Biên chế
.1.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Vũ Hải Nam
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • Email: vuhainam@moha.gov.vn
.1.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Đào Thị Hồng Minh
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: daothihongminh@moha.gov.vn
.1.1.3Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Trần Văn Khiêm
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: tranvankhiem@moha.gov.vn
.1.1.4Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Phạm Minh Triết
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • Email: phamminhtriet@moha.gov.vn
.1.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Tổ chức - Biên chế
.1.2.1Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Triệu Thị Thanh Giang
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 091.2072804
 • Email: trieuthithanhgiang@moha.gov.vn
.1.2.2Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Khánh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 098.2578837
 • Email: nguyenthikhanh1979@moha.gov.vn
.1.2.3Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 091.2042590
 • Email: nguyenmanhhung_tcbc@moha.gov.vn
.1.2.4Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Đình Hùng
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0902027586
 • Email: nguyendinhhung@moha.gov.vn
.1.2.5Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Đào Quốc Minh
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 090.3499966
 • Email: daoquocminh@moha.gov.vn
.1.2.6Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Kiên
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 0984560668
 • Email: nguyenhuukien@moha.gov.vn
.1.2.7Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hoài
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 0904104080
 • Email: nguyenthuhoai@moha.gov.vn
.1.2.8Chuyên viên chính
 • Họ và tên: Nguyễn Ánh Tuyết
 • Chức danh: Chuyên viên chính
 • ĐTCQ: 090.2027586
 • Email: nguyenanhtuyet75@moha.gov.vn
.1.2.9Chuyên viên
 • Họ và tên: Trần Thủ Đô
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 098.8653365
 • Email: tranthudo@moha.gov.vn
.1.2.10Chuyên viên
 • Họ và tên: Bùi Phương Thảo
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0983355829
 • Email: buiphuongthao@moha.gov.vn
.1.2.11Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0977054866
 • Email: nguyenthihaiyen@moha.gov
.1.2.12Chuyên viên
 • Họ và tên: Vũ Thế Phước
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 0902172909
 • Email: vuthephuoc@moha.gov.vn
.1.2.13Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Lê Thị Kim Oanh
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 098.3398069
 • Email: lethikimoanh69@moha.gov.vn
.1.2.14Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Lan
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 0888687333
 • Email: nguyenthiphuonglan@moha.gov.vn
.1.2.15Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Bùi Văn Minh
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 0968406393
 • Email: buivanminh@moha.gov.vn