BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

STTHọ và tên/Tiêu đềChức danh/Phòng banThông tin
.1Vụ Hợp tác quốc tế
 • Tổng đài: 024.62820404 vuhtqt@moha.gov.vn
.1.1Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Hợp tác quốc tế
.1.1.1Vụ trưởng
 • Họ và tên: Chu Tuấn Tú
 • Chức danh: Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 024 37957072
 • Email: chutuantu@moha.gov.vn
.1.1.2Phó Vụ trưởng
 • Họ và tên: Trần Thị Liên Hương
 • Chức danh: Phó Vụ trưởng
 • ĐTCQ: 8251
 • Email: tranthilienhuong@moha.gov.vn
.1.2Danh sách công chức
 • Đợn vị trực thuộc: Vụ Hợp tác quốc tế
.1.2.1Chuyên viên cao cấp
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Thảo
 • Chức danh: Chuyên viên cao cấp
 • ĐTCQ: 024.62820379
 • Email: nguyenthikimthao@moha.gov.vn
.1.2.2
 • Họ và tên: Hoàng Kim Thủy
 • ĐTCQ: 8221
 • Email: hoangkimthuy@moha.gov.vn
.1.2.3
 • Họ và tên: Đặng Việt Nga
 • ĐTCQ: 024 62820412
 • Email: dangvietnga@moha.gov.vn
.1.2.4
 • Họ và tên: Phạm Thị Hồng Nhung
 • ĐTCQ: 024 62820412
 • Email: phamthihongnhung@moha.gov.vn
.1.2.5
 • Họ và tên: Cao Văn Lừng
 • ĐTCQ: 8221
 • Email: caovanlung@moha.gov.vn
.1.2.6
 • Họ và tên: Lê Mai Phương
 • ĐTCQ: 024-37957075
 • Email: lemaiphuong@moha.gov.vn
.1.2.7
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Anh
 • ĐTCQ: 024 62820379
 • Email: nguyenphuonganh@moha.gov.vn
.1.2.8
 • Họ và tên: Phạm Minh Châu
 • ĐTCQ: 024 37957075
 • Email: phamminhchau@moha.gov.vn
.1.2.9
 • Họ và tên: Lê Ly Lan
 • ĐTCQ: 024 37957075
 • Email: lelylan@moha.gov.vn
.1.2.10
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hường
 • ĐTCQ: 024 62820412
 • Email: nguyenthihuong@moha.gov.vn