Vụ Công tác thanh niên

Lãnh đạo Vụ Công tác thanh niên
Vụ Trưởng Hoàng Quốc Long

ĐTCQ : 02437957056-090.3441425

Email : hoangquoclong@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Hoàng Ngọc Chử

ĐTCQ : 091.3233486

Email : hoangngocchu@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Lương Thị Hải Anh

ĐTCQ : 098.9398233

Email : luongthihaianh@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Trần Xuân Hiền

ĐTCQ : 0981899989

Email : tranxuanhien@moha.gov.vn

Danh sách công chức
Chuyên viên chính Nguyễn Thị Kim Thu

ĐTCQ : 091.2336985

Email : nguyenthikimthu@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Hiếu Thọ

ĐTCQ : 091.2513185

Email : nguyenhieutho@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Vũ Hương Ngát

ĐTCQ : 091.8228066

Email : vuhuongngat@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Lê Đỗ Anh

ĐTCQ : 0916860033

Email : ledoanh@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Phan Thị Thanh Huyền

ĐTCQ : 0986111861

Email : phanthithanhhuyen@moha.gov.vn

Chuyên viên Đỗ Thị Minh Nguyệt

ĐTCQ : 093.6552942

Email : dothiminhnguyet@moha.gov.vn

Chuyên viên Triệu Thị Thanh Huyền

ĐTCQ : 0904418009

Email : trieuthithanhhuyen@moha.gov.vn

Chuyên viên Hoàng Đức Hường

ĐTCQ : 0934469599

Email : hoangduchuong@moha.gov.vn

Chuyên viên Trịnh Quang Tám

ĐTCQ : 0978282999

Email : trinhquangtam@moha.gov.vn

Chuyên viên Hoàng Quốc Việt

ĐTCQ : 0336197779

Email : hoangquocviet@moha.gov.vn

Chuyên viên Đỗ Thị Thủy

ĐTCQ : 0396618368

Email : dothithuy@moha.gov.vn