BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

STTHọ và tên/Tiêu đềChức danh/Phòng banThông tin
.1Phòng Văn thư - Lưu trữ và Kiểm soát thủ tục hành chính
 • Đợn vị trực thuộc: Văn phòng Bộ
.1.1Trưởng phòng
 • Họ và tên: Phạm Quang Tuyến
 • Chức danh: Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 37957042-0942973469
 • Email: phamquangtuyen@moha.gov.vn
.1.2Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Lê Thị Thanh Mai
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820406-0973116121
 • Email: lethithanhmai@moha.gov.vn
.1.3Phó Trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn T. Hồng Vĩnh
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng
 • ĐTCQ: 62820406-0914673039
 • Email: nguyenthihongvinh@moha.gov.vn
.1.4Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thành Nam
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62820426-0974092888
 • Email: nguyenthanhnam@moha.gov.vn
.1.5Chuyên viên
 • Họ và tên: Tạ Thị Loan
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62820406-0973981459
 • Email: tathiloan@moha.gov.vn
.1.6Chuyên viên
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hảo
 • Chức danh: Chuyên viên
 • ĐTCQ: 62820406-0948613662
 • Email: Nguyenthihao@moha.gov.vn