Vụ Tổng hợp

Lãnh đạo Vụ Tổng hợp
Vụ trưởng Nguyễn Văn Thủy

ĐTCQ : 0917319428

Email : nguyenvanthuy@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Phạm Minh Triết

ĐTCQ : 62800474

Email : phamminhtriet@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Võ Thị Tuyết Thu

ĐTCQ : 37957441

Email : votuyetthu@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Trần Xuân Hiền

ĐTCQ : 37957053

Email : tranxuanhien@moha.gov.vn

Danh sách công chức
Chuyên viên chính Nguyễn Thị Phương Trang

ĐTCQ : 62820460

Email : nguyenthiphuongtrang@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Phan Thị Thanh Huyền

ĐTCQ : 62820412

Email : phanthithanhhuyen@moha.gov.vn

Chuyên viên Trịnh Quang Tám

ĐTCQ : 62820474

Email : trinhquangtam@moha.gov.vn

Văn thư Đỗ Thị Thủy

ĐTCQ : 62820460

Email : dothithuy@moha.gov.vn

Chuyên viên Hoàng Đức Hường

ĐTCQ : 37957053

Email : hoangduchuong@moha.gov.vn