Thanh tra Bộ

Lãnh đạo Thanh tra Bộ
Chánh Thanh tra Nguyễn Mạnh Khương

ĐTCQ : 02437957078-0888369999

Email : nguyenmanhkhuong@moha.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra Chu Thị Hồng Tâm

ĐTCQ : 02437957083-0984595405

Email : chuthihongtam@moha.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra Trần Ngọc Huy

ĐTCQ : 02437957079-0974773333

Email : tranngochuy@moha.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Xuân Đạt

ĐTCQ : 0906119989

Email : nguyenxuandat@moha.gov.vn

Phòng Thanh tra nội vụ khối Bộ, ngành Trung ương
Trưởng phòng Phạm Quốc Hưng

ĐTCQ : 02437957440-0987439999

Email : phamquochung@moha.gov.vn

Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Long

ĐTCQ : 0934418567

Email : nguyenvanlong@moha.gov.vn

Thanh tra viên chính Đinh Hồng Diệp

ĐTCQ : 0904654577

Email : dinhhongdiep@moha.gov.vn

Thanh tra viên Trần Văn Bính

ĐTCQ : 0969075189

Email : tranvanbinh@moha.gov.vn

Thanh tra viên Cao Xuân Trường

ĐTCQ : 0858055888

Email : caoxuantruong@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Xuân Hương

ĐTCQ : 0932326655

Email : nguyenxuanhuong@moha.gov.vn

Phòng Thanh tra nội vụ khối địa phương
Trưởng phòng Nguyễn Đức Việt

ĐTCQ : 62820372-0965988899

Email : nguyenducviet@moha.gov.vn

Phó Trưởng phòng Lê Thị Bích Ngọc

ĐTCQ : 0915688617

Email : lethibichngoc@moha.gov.vn

Thanh tra viên chính Phan Thị Hồng Nhung

ĐTCQ : 02437957079-0942967989

Email : phanthihongnhung@moha.gov.vn

Thanh tra viên Hoàng Tiến Đức

ĐTCQ : 02437957079-0983250411

Email : hoangtienduc@moha.gov.vn

Thanh tra viên Nguyễn Quang Hưng

ĐTCQ : 0916368811

Email : nguyenquanghung@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Tài Đức

ĐTCQ : 0774747477

Email : nguyentaiduc@moha.gov.vn

Phòng Tổng hợp
Trưởng phòng Hoàng Quốc Tráng

ĐTCQ : 0986755116

Email : hoangquoctrang@moha.gov.vn

Phó Trưởng phòng Đặng Thanh Bình

ĐTCQ : 0988296886

Email : dangthanhbinh@moha.gov.vn

Thanh tra viên chính Tạ Quang Trung

ĐTCQ : 0912075830

Email : taquangtrung@moha.gov.vn

Thanh tra viên chính Lê Thị Tuyết Nhung

ĐTCQ : 0915904234

Email : lethituyetnhung@moha.gov.vn

Chuyên viên Chu Minh Phương

ĐTCQ : 0979406868

Email : chuminhphuong@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Thu Thủy

ĐTCQ : 0769097669

Email : nguyenthuthuy@moha.gov.vn