BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

STTHọ và tên/Tiêu đềChức danh/Phòng banThông tin
.1Văn phòng Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ
  • Tổng đài: 024.62820404 vanphongdoanthanhnienbo@moha.gov.vn
.1.1Bí thư Đoàn Bộ Nội vụ
  • Họ và tên: Trần Đức Toàn
  • Chức danh: Bí thư Đoàn Bộ Nội vụ
  • Email: Tranductoan@moha.gov.vn; tranductoanml@gmail.com
.1.2Chánh văn phòng
  • Họ và tên: Lê Như Thái Sơn
  • Chức danh: Chánh văn phòng
  • Email: lenhuthaison@moha.gov.vn